WAŻNE INFORMACJE O OBSŁUDZE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PO PODZIALE BANKU BPH SA

Uprzejmie informujemy, że 4 listopada 2016 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym został zarejestrowany podział Banku BPH i tym samym została zakończona sprzedaż wydzielonej części Banku BPH SA na rzecz Alior Banku SA. Od tego momentu Bank BPH prowadzi wyłącznie obsługę kredytów hipotecznych dla Klientów indywidualnych, natomiast obsługa pozostałych produktów dla Klientów indywidualnych i biznesowych jest realizowana przez Alior Bank.

Kredyty hipoteczne dla Klientów indywidualnych nadal są obsługiwane przez Bank BPH.

 

Lista pytań, dotyczących obsługi kredytu hipotecznego, wraz z odpowiedziami znajduje się w pliku.  (PDF) »

 

Poniżej wskazujemy najważniejsze aspekty, które pozostają bez zmian:

 • Warunki umowy kredytu hipotecznego, w tym obowiązująca na dzień podziału Banku marża kredytu. Wysokość marży nie jest uzależniona od korzystania z innych produktów, takich jak konto osobiste i karty kredytowe, które zostały przeniesione do Alior Banku.
   
 • Numery rachunków do spłaty rat kredytu hipotecznego (numery znajdują się w ostatnio przesłanym przez Bank harmonogramie bądź zawiadomieniu o spłacie rat) - za wyjątkiem rachunków typu Komfort (pozycja nr 6 poniżej).
   
 • Kredyty hipoteczne dla Klientów indywidualnych są nadal prowadzone przez Bank BPH, w związku z tym w stosunku do kredytów walutowych, które są spłacane gotówką lub przelewem w złotych polskich, mają zastosowanie właściwe tabele kursowe Banku BPH (zgodnie z zapisami umowy).
   
 • Obsługa ubezpieczeń indywidualnych i grupowych oferowanych za pośrednictwem Banku BPH. Dotyczy to przede wszystkim ubezpieczeń na życie i od utraty pracy. Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące ochrony ubezpieczeniowej mogą być kierowane do ubezpieczycieli lub do Banku BPH: e-mailem, za pośrednictwem poczty lub telefonicznie.
   
 • Dane kontaktowe Banku BPH:
  e-mail: KontaktBPH@ge.com
  adres do korespondencji: Bank BPH SA, ul. płk. J. Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk
  infolinia: 801 889 889 (z telefonów stacjonarnych) lub 58 300 75 00 (z telefonów stacjonarnych, komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych). Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Zmianie uległy natomiast wybrane elementy dotyczące obsługi kredytu hipotecznego:

 1. Bank BPH nie posiada sieci oddziałów i placówek (dotychczasowe stały się częścią Alior Banku) co oznacza, że obsługa kredytu hipotecznego oraz kontakt z Bankiem BPH jest możliwy tylko poprzez kanały zdalne: infolinię, listownie, e-mailem lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
 2. Raty kredytu hipotecznego można spłacać gotówką bez dodatkowych opłat w oddziałach, które po podziale Banku BPH stały się częścią Alior Banku (nadal są oznaczone logo Banku BPH) - aktualna lista dostępna jest w załączonym dokumencie (PDF) » .
  Kredyt można również spłacać w kasie dowolnego banku świadczącego taką usługę, co może się wiązać z opłatami zgodnymi z taryfą opłat i prowizji danego banku. Przy tej formie spłaty prosimy pamiętać o dokonaniu wpłaty z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniającym czas potrzebny na przekazanie pieniędzy pomiędzy bankami oraz o posługiwaniu się pełnym 26-cyfrowym numerem rachunku do spłaty kredytu.
 3. Brak możliwości realizowania usługi automatycznej spłaty z rachunków w złotych polskich.
  W związku z przeniesieniem do Alior Banku obsługi kont osobistych, z których spłacany jest kredyt hipoteczny, nie ma możliwości korzystania z usługi automatycznej spłaty  -  brak rozwiązań technicznych umożliwiających zrealizowanie tej usługi pomiędzy kontami w dwóch bankach.
  W zamian proponujemy skorzystanie z usługi polecenie zapłaty, która również pozwala na cykliczne regulowanie płatności rat kredytu bez konieczności wydawania każdorazowo dyspozycji. Usługa ta może być realizowana także z konta przeniesionego do Alior Banku. Koszt usługi polecenie zapłaty będzie zgodny z Taryfą opłat i prowizji Banku, w którym jest prowadzone konto. Aby zapewnić ciągłość spłaty rat kredytu zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza dyspozycji polecenia zapłaty (PDF) » zgodnie z instrukcją i dostarczenia go do Banku BPH.
 4. Brak możliwości realizowania usługi automatycznej spłaty z rachunków walutowych.
  Od dnia podziału nie ma możliwości realizowania usługi automatycznej spłaty, z uwagi na brak rozwiązań technicznych umożliwiających to rozwiązanie pomiędzy rachunkami w dwóch bankach.
 5. Spłata kredytu hipotecznego przelewem z konta osobistego przeniesionego do Alior Banku jest realizowana na dotychczasowych warunkach, czyli bez opłat. Prosimy jednak o zwrócenie uwagi na czas potrzebny do realizacji przelewu pomiędzy bankami. Standardowo trwa to około 1 dnia roboczego, przy czym zwracamy uwagę, że przelewy nie są realizowane w weekendy i święta, oraz że ważna jest godzina zlecenia przelewu. Przelewy zlecane w godzinach popołudniowych i wieczornych mogą być przez banki realizowane następnego dnia.
 6. Spłata kredytu hipotecznego z rachunku typu Komfort (dotyczy tylko kredytobiorców posiadających rachunek tego typu).
  Po podziale Banku BPH, rachunek typu Komfort służący do spłaty rat kredytu hipotecznego został przeniesiony do Alior Banku wraz ze środkami, które były na nim zgromadzone na dzień podziału. W związku z tym, wszelkie dyspozycje dotyczące tego rachunku można składać w Alior Banku.
  W celu umożliwienia spłaty kredytu Bank otworzył Klientom nowe rachunki, których numery dostępne są za pośrednictwem infolinii.
 7. Nowy system bankowości elektronicznej, do którego można się zalogować się poprzez stronę www.bph.pl. W systemie można sprawdzać aktualne zadłużenie, historię spłat oraz wysokość miesięcznej raty kredytu. Informacje te są dostępne dla kredytów hipotecznych (dla Klientów indywidualnych) obecnie widocznych w systemie Sez@m.
 8. Pierwsze logowanie do nowego systemu bankowości elektronicznej po dniu podziału Banku BPH dla obecnych użytkowników systemu Sez@m odbędzie się na dotychczasowych zasadach, po czym system zaleci zmianę hasła. Dla nowych użytkowników wymagana będzie rejestracja na stronie do logowania www.bph.pl.
 9. Kredyty i rachunki oszczędnościowe Kasy Mieszkaniowej wraz z innymi produktami dla Klientów indywidualnych i biznesowych, zostały przeniesione do Alior Banku.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close