Jak działa kredyt hipoteczny

 

  • Zaciągając kredyt, zwłaszcza długoterminowy, należy zwrócić szczególną uwagę na aktualny poziom stóp procentowych i uwzględnić ryzyko ich wahań, gdyż każda ich podwyżka może mieć bezpośredni wpływ na wzrost miesięcznych obciążeń z tytułu spłaty kredytu i wpłynąć negatywnie na kondycję finansową domowego budżetu.
  • Banki zobowiązane są do przedstawiania wnioskodawcom symulacji spłaty ich kredytu w przypadku różnych scenariuszy wzrostu oprocentowania. Warto przyjrzeć się im dokładnie i świadomie podjąć decyzję o tym, czy stać nas będzie na spłatę kredytu w przypadku realizacji któregoś z nich. Jest to tzw. ryzyko stopy procentowej, które należy wziąć pod uwagę decydując się na kredyt.
  • Odrębną choć powiązaną kwestią jest ryzyko kursowe. Zaciągając kredyt walutowy należy liczyć się z faktem, iż kurs walutowy jest zmienny i w związku z tym nasze zobowiązania miesięczne wyrażone w złotych polskich także będą zmienne. Nawet jeżeli rata kredytu w walucie jest stała i wynosi np. 100 franków szwajcarskich, to jej wysokość w złotych będzie się różnić z miesiąca na miesiąc, tj. rosnąć lub maleć wraz ze zmianami kursowymi.
    W styczniu 2015 roku kredytobiorcy odczuli to bardzo dotkliwie za sprawą decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego o tzw. uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego i w rezultacie jego gwałtownego umocnienia się (wzrostu) wobec złotego. Jednocześnie wystąpiła tu znacząca obniżka stóp procentowych w Szwajcarii, a w efekcie także wskaźnika LIBOR, co pozwoliło z czasem przywrócić wysokość rat kredytów udzielonych w tej walucie, a spłacanych w złotych polskich, do poziomu zbliżonego do okresu sprzed decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego.

W szczególnych przypadkach, dla walut takich jak frank szwajcarski czy euro mamy obecnie do czynienia z bezprecedensowym przypadkiem utrzymywania się ujemnych stóp procentowych, co oznacza, że osoby spłacające kredyty w tych walutach mogą wcale nie płacić odsetek i zwracać do banków tylko pożyczony kapitał.
Poniższe wykresy prezentują różnice pomiędzy wartościami indeksów WIBOR i LIBOR w przeciągu kilkunastu ostatnich lat. Dla każdej waluty widać wyraźnie, iż stopy procentowe dla złotych polskich były, i są nadal, wyraźnie wyższe niż dla walut obcych. Ma to o tyle znaczenie, iż to właśnie poziom stóp procentowych dla danej waluty decyduje o ostatecznym poziomie oprocentowania kredytu, a w ostatecznym rozrachunku o poziomie płaconych odsetek i wysokości raty kredytowej.

 

Kurs średni NBP
2000-01-03  -  2020-08-25

 

Poziom indeksów WIBOR 3M / LIBOR 3M         
2000-01-03  -  2020-08-25

Poziom indeksów WIBOR 3M i LIBOR CHF 3M  oraz kursu CHF/PLN
2003-01-03  -  2020-08-25

 

Poziom indeksów WIBOR 3M i LIBOR EUR 3M  oraz kursu EUR/PLN
2003-01-03  -  2020-08-25

Poziom indeksów WIBOR 3M i LIBOR USD 3M  oraz kursu USD/PLN
2003-01-03  -  2020-08-25

 

 

 

 

 

Kredyty walutowe są szczególnym przypadkiem jeśli chodzi o finansowanie potrzeb klientów.

 

Zazwyczaj, poza nielicznymi wyjątkami, banki nie dysponują wystarczającą ilością danej waluty, pozyskanej w postaci lokat klientów, aby móc udzielać takich kredytów na dużą skalę.

 

W tym celu banki albo pożyczają waluty na które jest zapotrzebowanie na rynku, albo wykonują pomiędzy sobą operacje finansowe tzw. "SWAPy walutowe" będące rodzajem zabezpieczonej pożyczki, dzięki którym dochodzi do zamiany depozytów w jednej walucie na inną walutę, np. złote polskie zamieniane są na franki szwajcarskie. Operacje te związane są z dodatkowym kosztem dla banku z tytułu ich przeprowadzenia.

 

Historycznie w Banku BPH stosowano różne dostępne metody pozyskiwania waluty. Należały do nich m.in. emisje obligacji i certyfikatów depozytowych oraz linie kredytowe w walutach w innych instytucjach finansowych. Obecnie prawie całość finansowania dla kredytów walutowych pochodzi z pożyczki jakiej bankowi udzielił właściciel, grupa GE Company.

 

Pojawiająca się czasem teza, jakoby w bilansach banków nie widać żadnych "franków", czy innej waluty, nie znajduje potwierdzenia w stanie faktycznym. Mimo, że zgodnie z wymogami zasad rachunkowości bilanse banków prowadzone są w złotych polskich, to chociażby takie pozycje bilansów jak "wyniki z tytułu wymiany walut", czy "koszty obsługi transakcji typu SWAP" potwierdzają, że w celu udzielania kredytów walutowych bank musiał pozyskać waluty obce.

 

Dlaczego kredyty walutowe stały się tak bardzo popularne?

 

Popularność kredytów w walutach innych niż polski złoty wzięła się z dużej różnicy w oprocentowaniu pomiędzy kredytami w złotych polskich a kredytami we franku szwajcarskim czy euro, co pozwalało znacząco obniżyć wysokość miesięcznej raty kredytowej.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close