Jesteś w trudnej sytuacji finansowej?

Jeśli masz problem ze spłatą kredytów, nie unikaj go lecz jak najszybciej zwróć się do banku, który pomoże Tobie w znalezieniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania:

 • działaj jak tylko dowiesz się o problemie - nie zwlekaj!
 • nie zaciągaj kolejnych zobowiązań na spłatę poprzednich - to zły pomysł,
 • nie unikaj kontaktu z bankiem,
 • dotrzymuj ustalonych terminów,
 • opisz swój problem,
 • przygotuj się do rozmowy na temat Twoich wydatków i dochodów,
 • realnie przedstaw swoje możliwości w zakresie spłaty zobowiązania,
 • nie ukrywaj dochodów i dodatkowych możliwości ich uzyskania, rzetelnie wskaż trudności - pamiętaj że wspólnymi celem (Twoim i banku) jest uzgodnienie możliwego do realizacji rozwiązania w zakresie spłaty zobowiązania,
 • pytaj o możliwość pomocy / restrukturyzacji.

 

Pamiętaj, iż nawet w momencie wystawienia przez bank ostatecznego wezwania do zapłaty, bank wskazuje w nim możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, zgodnie z artykułem 75c Ustawy Prawo Bankowe. W przypadku braku możliwości realizacji wniosku zgodnie z Twoimi oczekiwaniami klienta, bank niezwłocznie przekaże w formie pisemnej szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przyczyny odmowy udzielenia restrukturyzacji.

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, nie zwlekaj lecz skontaktuj się z dedykowanym zespołem wsparcia Klienta aby porozmawiać o rozwiązaniach jakie możemy zaproponować Klientom z trudnościami w spłacie kredytu.

Infolinia dla Klientów Banku +48 58 308 58 46 (pn. – pt. 8.00-19.00), koszt połączenia wg taryfy Twojego operatora - jesteśmy by Tobie pomóc.

 

Pamiętaj także, że Instancją odwoławczą w przypadku różnicy stanowisk banku i klienta jest Rzecznik Klientów, który służy wsparciem w kontaktach z bankiem i w rozwiązywaniu ewentualnych kwestii spornych.

Kontaktując się z Infolinią Banku otrzymasz kompleksowe informacje dotyczące możliwości wprowadzenia zmian na umowach, powodujących czasowe lub stałe obniżenie miesięcznych płatności.

 

Pracownik zespołu wsparcia klienta przeanalizuje stan Twoich zobowiązań, poinformuje o ewentualnych możliwych do wprowadzenia modyfikacji warunków umów oraz doradzi optymalne rozwiązanie.

Aby zawnioskować o zmianę postanowień umowy należy skontaktować się z bankiem poprzez jeden z niżej wymienionych kanałów kontaktu:

 1. telefonicznie:
  Infolinia dla Klientów Banku +48 58 308 58 46 (pn. – pt. 8.00-19.00), koszt połączenia wg taryfy Twojego operatora
 2. mailem: KontaktBPH@ge.com
 3. pocztą: Bank BPH SA, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk

 

 

Udzielenie pomocy restrukturyzacyjnej każdorazowo poprzedzone jest analizą sytuacji finansowej klienta, w szczególności w zakresie zdolności kredytowej, przyczyn trudności finansowych i przewidywanego okresu ich trwania. W związku z tym, podczas rozmowy proszę przygotuj się na pytania dotyczące Twojej sytuacji życiowej oraz aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej (np. wysokości otrzymywanych dochodów oraz źródeł wszystkich otrzymywanych dochodów, wysokości wszystkich miesięcznych zobowiązań bankowych i pozabankowych, liczby osób na utrzymaniu itp.). Pamiętaj również, iż bank może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających przekazane mu informacje.

 

Przypominamy również, iż nawet w momencie wystawienia przez bank ostatecznego wezwania do zapłaty, bank wskazuje w nim możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, zgodnie z artykułem 75c Ustawy Prawo Bankowe.

 

W przypadku braku możliwości realizacji wniosku zgodnie z Twoimi oczekiwaniami klienta, bank niezwłocznie przekaże w formie pisemnej szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przyczyny odmowy udzielenia restrukturyzacji .

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1925) Bank BPH od 19 lutego 2016 roku rozpatruje wnioski o udzielenie zwrotnego wsparcia Klientom Banku spłacającym kredyty mieszkaniowe udzielone przez Bank BPH S.A. lub jego poprzedników prawnych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wnioskowania, udzielania oraz spłaty wsparcia znajdują się w dokumencie "Informacja".

 

Bank udostępnia także wzór Wniosku o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami oraz listę dokumentów, jakie są wymagane przez Bank do złożenia wniosku.

Załączniki:

 1. Informacja (PDF) »
 2. Lista wymaganych dokumentów do wniosku o udzielenie wsparcia (PDF) »
 3. Wniosek o udzielenie wsparcia (PDF) »
 4. Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia (PDF) »
 5. Załącznik nr 2 do Wniosku o udzielenie wsparcia (PDF) »
 6. Załącznik nr 3 do Wniosku o udzielenie wsparcia (PDF) »
 7. Załącznik nr 4 do Wniosku o udzielenie wsparcia (PDF) »
 8. Oświadczenie w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych kredytobiorców (PDF) »
 9. Oświadczenie o zgodzie członków gospodarstwa domowego na przetwarzanie danych osobowych (PDF) »
 10. Oświadczenie w zakresie działań egzekucyjnych z nieruchomości (PDF) »

Jak bank wspiera kredytobiorców spłacających kredyty we franku szwajcarskim?

 

Decyzją Zarządu Banku z dnia 26 czerwca 2018 roku, do odwołania przedłużone zostało obowiązywanie rozwiązań pomocowych dla kredytobiorców, którzy spłacają kredyty waloryzowane lub indeksowane kursem CHF.

Należą do nich:

 1. Uwzględnianie, w terminach i na zasadach opisanych w umowach kredytowych, ujemnej wartości indeksu LIBOR przy ustalaniu aktualnej wysokości oprocentowania kredytów. Stanowisko to obowiązuje bezterminowo.
 2. Obniżenie spreadu walutowego do poziomu maksymalnie 2,53% (przed umocnieniem kursu franka szwajcarskiego w styczniu 2015 roku wartość spreadu wynosiła 6,4%).
 3. Zgodnie z zapisami umów kredytowych, w Banku BPH możliwość wnioskowania o1-miesięczne wakacje kredytowe lub 3-miesięczne w przypadku urodzenia bądź adopcji dziecka.
 4. Stosowanie elastycznych zasad restrukturyzacji kredytów umożliwiających zawieszenie wymagalności części/całości raty lub wydłużenie okresu kredytowania. Zastosowanie konkretnego narzędzia było i jest uzależnione od oceny potrzeb i możliwości kredytobiorców zgodnie z zasadami odpowiedzialnej bankowości. Po umocnieniu się kursu franka szwajcarskiego Bank BPH podjął decyzję o zwolnieniu klientów z opłat za narzędzia restrukturyzacyjne (w tym za wprowadzenie aneksów do umów).
 5. Brak wymagania dodatkowych zabezpieczeń ani ubezpieczenia kredytu od kredytobiorców terminowo spłacających raty.
 6. Przewalutowanie kredytu na PLN po średnim kursie NBP (bez dodatkowych kosztów).
 7. Możliwość wnioskowania o zmianę zabezpieczenia kredytu walutowego na nowych zasadach (PDF) »

W celu uzyskania szczegółowych informacji o powyższych rozwiązaniach prosimy o kontakt z infolinią Banku,
pod nr tel. 801 889 889 lub 58 300 75 00.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close