Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności
 

Bank BPH SA informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego i klientom oraz podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. 

Bank BPH okresowo dokonuje aktualizacji informacji zawartych w serwisie internetowym oraz dokłada staranności, aby zamieszczone dane były rzetelne i aktualne. Otrzymując dostęp do stron serwisu WWW użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy użytkowania bankowości elektronicznej w Banku BPH.

Poniżej przedstawiamy informacje, jakie dane są zbierane od użytkowników serwisu internetowego, w jakim celu oraz jak można zarządzać swoimi uprawnieniami dotyczącymi prywatności.

 

Pliki cookies

W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych Bank BPH stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych Banku BPH. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania
ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W tym celu Bank wykorzystuje narzędzie Google Analytics firmy Google, przekazuje pliki cookie do firmy Google, która administruje tymi danymi i może  je wykorzystywać także w celu wyświetlanie bardziej trafnych reklam w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

Użytkownicy serwisu mają możliwość zablokowania udostępniania Google Analytics informacji o Twojej aktywności
w witrynie, więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkiem
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl&ref_topic=2919631

 

W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego,
  np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować  o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych Banku BPH z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 

Poczta elektroniczna

Informujemy, że poczta elektroniczna nie zapewnia bezpieczeństwa przesyłanych informacji. Wybierając ten sposób komunikacji Użytkownik akceptuje ryzyko zapoznania się przez osoby nieupoważnione z treścią i załącznikami niezaszyfrowanej wiadomości, a także ich podmiany zanim wpłyną do Banku. W przypadku dodatkowych pytań prosimy
o kontakt z Infolinią Banku.

Aktualny podpis cyfrowy dla adresu kontaktBPH@ge.com. Kluczowe informacje dotyczące podpisu cyfrowego
(niezależne od programu pocztowego):

 • Wystawiony dla (Issued to): Bank BPH S.A.
 • Wystawiony przez (Issued by): GlobalSign GCC R3 PersonalSign 2 CA 2020, GlobalSign nv-sa
 • Ważny: 25.02.2021 - 17.11.2023
 • Odcisk palca (SHA1): FE2C83C5FFBCADE41AEB9833882002868A03478B

 

Wykaz archiwalnych podpisów cyfrowych Banku BPH.

 

Ostrzeżenie: Pamiętaj, że Bank BPH w informacjach e-mailowych nigdy nie podaje linków do strony logowania
do systemu internetowego.


Jak sprawdzić poprawność certyfikatu w wiadomości e-mail?

Microsoft Outlook
Aby sprawdzić poprawność certyfikatu w programie pocztowym Microsoft Outlook, należy po otwarciu wiadomości w górnym pasku wybrać kolejno opcje:
Plik > Właściwości > Zabezpieczenia lub kliknąć w ikonę certyfikatu znajdującą się w nagłówku wiadomości. Potem wybrać przycisk Szczegóły, a następnie po wybraniu wiersza Podpisano, przycisk Pokaż szczegóły. W poszczególnych polach należy sprawdzić dane aktualnego podpisu cyfrowego.

Thunderbird
Aby sprawdzić poprawność certyfikatu w programie pocztowym Mozilla Thunderbird, po otwarciu wiadomości w nowym oknie, w górnym pasku należy wybrać kolejno opcje: Widok > Informacje o zabezpieczeniach wiadomości lub kliknąć w ikonę certyfikatu znajdującą się w nagłówku wiadomości. Po wybraniu przycisku Pokaż certyfikat podpisujący należy sprawdzić dane aktualnego podpisu cyfrowego.

Portal pocztowy (webmail) - załącznik smime.p7s
W przypadku sprawdzania poczty poprzez stronę www tzw. webmail lub korzystania z programów pocztowych o ograniczonych funkcjonalnościach podpis cyfrowy będzie widoczny jako załącznik do wiadomości (plik smime.p7s). Poprawność tak dołączonego podpisu można sprawdzić np. wykorzystując bibliotekę OpenSSL dostępną na systemy m.in. Linux oraz Windows.

Przykład - jak sprawdzić certyfikat w programie MS Outlook. Kliknij w ikonę certyfikatu i sprawdź następujące pozycje:

Ochrona danych osobowych

Bank przyjął "Zobowiązanie GE w zakresie ochrony danych osobowych" stanowiące Wiążące Reguły Korporacyjne. Celem tego Zobowiązania jest zapewnienie, zgodnie ze standardami Unii Europejskiej, odpowiednich i jednolitych środków technicznych
i organizacyjnych służących ochronie danych osobowych przez wszystkie podmioty Grupy Kapitałowej General Electric Company,  w tym Bank BPH.

 

Wiążące Reguły Korporacyjne (ang. Binding Corporate Rules – BCR) służą ujednoliceniu środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, zapewnieniu kontroli nad przetwarzaniem danych oraz podnoszeniu świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych. Wiążące Reguły Korporacyjne zostały zatwierdzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wiążące Reguły Korporacyjne mogą stanowić samodzielną podstawę dla transferu danych osobowych do wszystkich podmiotów w ramach Grupy kapitałowej, w tym do podmiotów zlokalizowanych w tzw. państwach trzecich (poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Standardy w zakresie transgranicznego przepływu danych określone w Zobowiązaniu nie mają zastosowania do danych osobowych Klientów Banku objętych tajemnicą bankową

Zobowiązanie GE w zakresie ochrony danych osobowych - j.polski (pdf) »
Zobowiązanie GE w zakresie ochrony danych osobowych - j.angielski (pdf) »

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close