Aktualizacja danych i monitorowanie stosunków gospodarczych Klientów

 

 

Przypominamy, że są Państwo zobowiązani, w trakcie trwania zawartej umowy,  do informowania Banku BPH S.A. o zmianie min.: nr i serii dokumentu tożsamości, nazwiska i stanu cywilnego, adresu zamieszkania i do korespondencji, adresu poczty elektronicznej i numerów telefonów kontaktowych oraz miejsca zatrudnienia.

 

Formularz aktualizacji zmiany danych osobowych dostępny jest TUTAJ.

Aktualizacja danych jest niezbędna w celu stosowania przez Bank BPH S.A. środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2021.1132 t.j. z dnia 2021.06.24).

 

„Art.  34.  Zakres środków bezpieczeństwa finansowego

 

  1. Środki bezpieczeństwa finansowego obejmują:

1)           identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości;

2)           identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu:

1.a) weryfikacji jego tożsamości,

2. b) ustalenia struktury własności i kontroli - w przypadku klienta będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub trustem;

3)           ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru;

4)           bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, w tym:

a) analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem,

b) badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta - w przypadkach uzasadnionych okolicznościami,

c) zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.

(…)

4. Instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie.”

 

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close