Wakacje kredytowe zgodnie z warunkami umowy

Dla Klientów posiadających w umowie zapis o możliwości skorzystania z wakacjach kredytowych, 
tj.: dla kredytów udzielonych przez GE Money Bank SA (wszystkie) oraz
Bank BPH SA (od 1 stycznia 2010 roku),
zgodnie z zapisami umowy można wnioskować,
raz na 12 miesięcy, o 1-miesięczne wakacje kredytowe. 

 

 

Warunki, które należy spełniać:

 

 •  odpowiedni zapis w umowie kredytowej  (paragraf dot. spłat)
 • brak bieżących zaległości na kredycie (do 10 PLN). Wszystkie wnioski o wakacje kredytowe, na których występuje niedopłata w kwocie ≤ 10 PLN będą rozpatrywane nie uwzględniając w/w niedopłaty.Kwota zaległości będzie przeksięgowana do kolejnych płatności.
 • brak zaległości powyżej 30 dni w ciągu ostatnich 6 miesięcy (powyżej 10% wysokości raty)
 • Klienci nie korzystali z wakacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy (jeżeli poprzednie wakacje kredytowe były udzielone na luty, klienci mogą wnioskować o następne po uregulowaniu 12 pełnych płatności rat, czyli na marzec)
 • aktualna i zaakceptowana przez Bank polisa ubezpieczeniowa nieruchomości
 • dostarczony odpis z KW
 • zakończone postępowanie spadkowe (jeśli takowe było)
 • oraz inne wskazane w umowie kredytowej;

 

 

Złożenie wniosku:

 

 1. W przypadku dwóch i więcej kredytobiorców:
  • przesłanie oryginału podpisanego przez wszystkich kredytobiorców wniosku, na adres Bank BPH SA,
   ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk
   ;
 2. W przypadku  jednego kredytobiorcy, wniosek może być złożony:
  • w systemie bankowości internetowej Banku, poprzez przesłanie nowej wiadomości,
  • wysłanie skanu lub zdjęcia podpisanego wniosku na adres email KontaktBPH@ge.com z adresu email zarejestrowanego w Banku,
  • przez kontakt z Infolinią Banku,
  • przesłanie oryginału podpisanego  wniosku, na adres Bank BPH SA, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk,
 3. Wniosek (nie ma specjalnego druku) powinien zawierać  miesiąca i rok, na który mają zostać przyznane wakacje kredytowe, imię i nazwisko kredytobiorcy/ców, adres, numer kredytu;
 4. Wniosek musi wpłynąć do Banku najpóźniej na 14 dni przed terminem spłaty raty, nie wcześniej niż 30 dni (po opłaceniu poprzedniej raty); (kredyty 1-5 również 14 dni przed terminem raty, a nie wystawienia rachunku)

 

 

Dodatkowo niektóre umowy przewidują możliwość skorzystania z 3 miesięcznych wakacji kredytowych z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka

Jeśli w umowie jest zapis o wakacjach kredytowych z tytułu urodzenia dziecka do wniosku należy dołączyć:

 • oryginał aktu urodzenia dziecka lub kopię tego dokumentu notarialnie potwierdzoną za zgodność.

Bank nie zaakceptuje kopii czy skanu dokumentu. 

 

 

Decyzja o przyznaniu wakacji kredytowych jest podejmowana po złożeniu wniosku, przyjęcie wniosku nie oznacza jego akceptacji.

 

W przypadku akceptacji wniosku o udzielenie wakacji kredytowych przez Bank - Klient otrzymuje wiadomość SMS.

W przypadku odmowy udzielenia wakacji kredytowych – pracownicy kontaktują się z Klientem celem przekazania informacji o odmowie oraz wskazują jej przyczynę.

 

 

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close