Reforma WIBOR

 

Najważniejsze informacje o reformie wskaźników referencyjnych

W wyniku reformy wskaźników referencyjnych w Unii Europejskiej, w Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej - WIRON, który ma zastąpić obecnie stosowany wskaźnik referencyjny: WIBOR. Wskaźnik ten stosowany jest m.in. przy wyliczaniu oprocentowania kredytów.

Reforma dotycząca wskaźników referencyjnych stopy procentowej w Polsce jest elementem zmian jakie zachodzą na europejskich rynkach. Od kilku lat rynki europejskie odchodzą od wskaźników IBOR, czyli tych wskaźników, które bazują na kwotowaniach na rynku międzybankowym. Z tego powodu w ostatnim czasie wskaźniki referencyjne stopy procentowej LIBOR dla różnych walut były zastępowane innymi wskaźnikami.

Głównym założeniem reformy jest zmiana sposobu obliczania wartości wskaźnika wykorzystywanego do określania oprocentowania np. w umowach finansowych. WIRON jest obliczany na podstawie transakcji historycznych (jako wskaźnik „wolny od ryzyka” typu „Risk-Free Rate” [RFR]), podczas gdy obecnie stosowane WIBOR i WIBID uwzględniają oczekiwane, przyszłe zmiany w sytuacji makroekonomicznej. 

Wskaźnik referencyjny WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) – jest opracowywany przez administratora, tj. spółkę GPW Benchmark S.A,  na podstawie transakcji depozytowych overnight zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami.

 

WIRON jest indeksem wybranym przez Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej jako alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej. Zgodnie z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z 13 lutego 2023 r., indeks stopy procentowej WIRON został wprowadzony jako składnik opłat za wyniki (wynagrodzenia zmiennego) w pierwszych funduszach inwestycyjnych. Tym samym indeks WIRON stał się wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej.

 

Najważniejsze informacje dotyczące wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIRON znajdziesz na stronie GPW Benchmark S.A. https://gpwbenchmark.pl/Q-and-A oraz na stronie https://www.bankiwpolsce.pl/

 

Nad przebiegiem reformy wskaźników referencyjnych w Polsce pracuje m.in. Narodowa Grupa Robocza (NGR) do sprawy reformy wskaźników referencyjnych powołana przez Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Celem prac NGR jest przygotowanie procesu wdrożenia WIRON-u na polskim rynku finansowym, w tym opracowanie neutralnego dla stron, rekomendowanego sposobu wprowadzenia go do już obowiązujących umów. Pozwoli to na zaprzestanie opracowywania i publikowania WIBOR-u oraz WIBID-u w przyszłości.

W pracach NGR uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., Giełdy Papierów Wartościowych S.A., GPW Benchmark S.A. (administratora wskaźników referencyjnych), Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., banków , w tym Banku BPH, towarzystw funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń oraz organizacji branżowych zrzeszających podmioty rynku finansowego.

 

 

Harmonogram zmian wskaźnika referencyjnego

 

  • 13 lutego 2023 r. WIRON stał się wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej, zgodnie
    z informacją zamieszczoną na stronie internetowej KNF. Banki mogą go już stosować w swoich transakcjach na stopę procentową zawieranych na rynku międzybankowym.
  • W 2023 roku banki będą prowadzić prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych, procedur wewnętrznych oraz wzorów umów do oferowania klientom produktów finansowych stosujących indeks WIRON.
  • W 2024 roku możliwa powinna być emisja obligacji, także tych korporacyjnych i samorządowych, stosujących indeks WIRON.
  • W latach 2023 - 2024 banki mogą wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami opartymi o WIBOR.
  • Do końca 2024 roku planuje się dokonanie zmiany polskich i unijnych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie indeksu WIRON.
  • Aktualnie na 2027/28 r. planowane jest wprowadzenie ustawowej zamiany wskaźnika referencyjnego na WIRON w kredytach opartych na wskaźniku WIBOR oraz zaprzestanie opracowywania wskaźników WIBOR.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close