Polecenie zapłaty

Informujemy, że od 15 stycznia 2018r. Bank BPH SA, wprowadza zmiany w zasadach funkcjonowania Polecenia Zapłaty. Zmiany nie wymagają od Klientów korzystających z tej usługi żadnych akceptacji ani modyfikacji złożonej Zgody na obciążanie rachunku.

 

Przypominamy, że Polecenie Zapłaty umożliwia cykliczne spłaty rat kredytu ze wskazanego rachunku Klienta, prowadzonego w złotych polskich, bez konieczności wydawania każdorazowo dyspozycji przelewu.

 

Polecenie Zapłaty mogą aktywować również Klienci, którzy dotychczas nie korzystali z tej formy spłaty kredytu. Warunkiem aktywowania usługi jest złożenie w Banku BPH SA pisemnej dyspozycji.  Druk ustanowienia Polecenia Zapłaty wraz z Instrukcją jest dostępny tutaj (PDF).

 

Jakie zmiany zostaną wprowadzone od 15 stycznia 2018r.?

 

  • Wniosek o realizację Polecenia Zapłaty, składany przez Bank BPH, wysyłany będzie do banku prowadzącego rachunek osobisty Klienta maksymalnie przez pięć kolejnych dni roboczych, zaczynając od dnia, w którym upływa data płatności raty kredytu (obecnie Bank wysyła tylko jeden wniosek w dniu płatności raty kredytu).
  • Wniosek wysyłany w dniu płatności raty kredytu obejmował będzie całą należność wobec Banku - wymaganą w tym dniu ratę kredytu, opłaty bankowe, o ile zostały naliczone, oraz ewentualne zaległości w spłacie rat z poprzednich miesięcy.
  • W przypadku braku realizacji pierwszego wniosku, maksymalnie w czterech kolejnych dniach, Bank będzie podejmować próby wysyłania kolejnych wniosków o zapłatę należności. Wysokość wnioskowanej w nich kwoty będzie równa wartości pozostałej do spłaty całości lub części bieżącej raty.
  • Środki otrzymane przez Bank BPH będą księgowane na  spłatę poszczególnych  wymagalnych rat kredytu, w tym odsetek, kapitału oraz opłat, w kolejności określonej w umowie kredytu.
  • Brak zapewnienia wystarczającej kwoty środków, w pierwszym dniu realizacji Polecenia Zapłaty na rachunku osobistym Klienta, może spowodować powstanie opóźnienia w spłacie kredytu oraz naliczenie odsetek karnych.
  • Jeśli, pomimo wysłania pięciu kolejnych wniosków o środki w ramach Polecenia Zapłaty, wartość należności wobec Banku nie zostanie pokryta w całości, Kredytobiorca będzie  zobowiązany do wpłacenia zaległej kwoty samodzielnie, z pominięciem usługi Polecenia Zapłaty.

 

Sposób obsługi Polecenia Zapłaty od dnia 15 stycznia 2018r. zaprezentowany został na poniższym diagramie:

 

diagram-compressed

 

W przypadku pytań o samą usługę Polecenia Zapłaty jak i wprowadzane do niej zmiany, prosimy o kontakt z Infolinią Banku.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close