Rozwiązanie dla kredytów EURO

Jaki wskaźnik zastąpi dotychczasowy LIBOR EURO?

 

Z uwagi na brak wskazania, przez uprawnione do tego instytucje, wskaźnika alternatywnego dla LIBOR EUR, Bank proponuje swoim Klientom zawarcie aneksów, które mają na celu m.in. wprowadzenie  do umów, w miejsce LIBOR EUR, stawek EURIBOR.

 

 

Proponowane rozwiązanie

 

Aneks wprowadza do umowy zapisy na wypadek zaprzestania publikacji lub wprowadzenia istotnej zmiany w zasadach wyznaczania indeksu rynkowego stosowanego do wyznaczania oprocentowania kredytu. Zapisy te będą określały plan postępowania i obowiązki Banku. Plan ten obejmuje m.in:

  • wprowadzenie wskaźnika alternatywnego dla waluty, w której rozliczany jest kredyt;
  • opisanie zasad postępowania na wypadek ustanowienia przez Komisję Europejską lub inny polski lub zagraniczny organ administracji do tego uprawniony przepisów wprowadzających wskaźniki alternatywne dla dotychczasowych wskaźników. W takim przypadku Bank BPH będzie stosował wskaźnik przewidziany prawem i nie będzie stosował zapisów aneksu, w którym został ustalony wskaźnik alternatywny;
  • wskazanie wskaźnika, który może zastąpić aktualnie obowiązujący dla kredytu na wypadek zaprzestania jego publikacji oraz braku wskaźnika alternatywnego wyznaczonego przez administratora wskaźnika lub przepisy prawa.
  • Zasady wyznaczania Korekty Wyrównawczej.

 

 

Dlaczego właśnie EURIBOR?

 

EURIBOR to wskaźnik alternatywny, którym Bank proponuje zastąpić w umowach kredytowych dotychczasowy wskaźnik referencyjny LIBOR EUR, ze względu na ekonomiczne podobieństwo pomiędzy wskaźnikami. Wskaźnik opracowywany jest przez European Money Markets Institute i spełnia wymagania rozporządzenia BMR w zakresie wymogów stawianych indeksom rynkowym, które można stosować do umów finansowych na terenie Unii Europejskiej.

Informacje o bieżących i historycznych wartościach LIBOR EUR oraz EURIBOR można sprawdzić na stronach administratorów obu indeksów:

a także na stronach portali ekonomicznych takich jak bankier.pl, czy money.pl.

 

 

Czy zmiana indeksu LIBOR EUR na EURIBOR oznacza zmianę wysokości oprocentowania kredytu?

 

Bank dokłada wszelkich starań, aby proponowana zmiana nie miała znaczącego wpływu na wysokość oprocentowania kredytu. Z tego powodu w aneksie opisana została także tzw. Korekta Wyrównawcza, której wysokość Bank będzie uwzględniał przy ustalaniu wysokości oprocentowania kredytu po 31 grudnia 2021 roku. Wartość korekty została wyliczona na dzień 31 sierpnia 2021 roku jako średnia z różnic pomiędzy odczytami indeksów LIBOR EUR i EURIBOR z ostatnich 182 dni.

Wartości Korekty Wyrównawczej prezentują się następująco:

  • dla EURIBOR 1M = -2,13 punktu bazowego;
  • dla EURIBOR 3M = -0,78 punktu bazowego;
  • dla EURIBOR 6M = -1,06 punktu bazowego.

 

Przykładowe wyznaczenie oprocentowania z wykorzystaniem Korekty Wyrównawczej:

(ewentualne zaokrąglenia wartości mogą wynikać z zapisów umów kredytowych).

 

Marża Banku  2,0000%
EURIBOR 1M na 31.08.2021  -0,5540%
Korekta Wyrównawcza -0,0213%
Suma     1,4247%

 

 

Dlaczego warto podpisać aneks do umowy kredytu?

 

Podpisanie aneksu umożliwi kontynuowanie ustalonych w umowie zasad zmiany oprocentowania kredytu. Dzięki temu możliwe będzie, dostosowywanie jego wysokości oprocentowania do aktualnie obowiązujących warunków rynkowych.

Podpisanie aneksu wyeliminuje więc ryzyko, że umowa kredytu znajdzie się w stanie niepewności prawnej,
z uwagi na występujący w niej brak regulacji określających zasady postępowania na wypadek zakończenia publikacji lub istotnej zmiany w zasadach wyznaczania wskaźników referencyjnych.

 

 

Co w przypadku nie podpisania aneksu?

 

W ocenie Banku zawarcie proponowanego aneksu jest jedynym rozwiązaniem, które umożliwia kontynuowanie umowy na podobnych do obecnych zasadach, w szczególności aktualizacji oprocentowania kredytu po 31 grudnia 2021 roku oraz wprowadza odpowiednie zapisy na wypadek zmian w zakresie funkcjonowania rynkowych indeksów w przyszłości.

W przypadku jednak, gdyby nie doszło do zawarcia aneksu przed 31 grudnia 2021 roku, oprocentowanie kredytu pozostanie, po tej dacie, na poziomie ostatniej wartości oprocentowania, ustalonej zgodnie
z  postanowieniami umowy kredytu, w oparciu o wskaźnik LIBOR EUR i nie będzie objęte zmianą oprocentowania w przypadku zmian stóp rynkowych. Oznacza to, że oprocentowanie kredytu nie będzie podnoszone w przypadku wzrostów stóp, ale nie będzie także obniżane w przypadku ich spadku.

Więcej informacji na temat reformy wskaźników referencyjnych znajduje się w dokumencie Pakiet BMR EUR.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close