Wakacje kredytowe 2024 dla kredytów hipotecznych w PLN

Informacje dla Klientów Banku BPH zainteresowanych złożeniem wniosku o zawieszenie spłaty kredytu na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, zmienionej w drodze ustawy z dnia 7 maja 2024 r.  (Dz. U 2024 r. poz. 696),  zwana dalej Ustawą.

 

 

Od dnia 15 maja 2024 roku Bank umożliwia swoim Klientom złożenie Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wraz z późn. zm. 

Informujemy, iż najszybszą formą wnioskowania o zawieszenie spłaty najbliższej raty jest wypełnienie formularza dostępnego, po zalogowaniu, w systemie bankowości internetowej Banku, (TUTAJ)

 

 

Wniosek  I o zawieszenie spłaty kredytu dotyczy płatności najbliższej raty/rat

 

Wniosek II o zawieszenie spłaty kredytu  dotyczy zawieszenia rat,
na pełny okres od 01 czerwca 2024 do 31 grudnia 2024 r.

 

 

 

Poniżej przedstawiamy istotne informacje, w formie pytań i odpowiedzi,  związane z procesem wnioskowania o zawieszenie spłaty kredytu. Prosimy o zapoznanie się z nimi i uważne przeczytanie wszystkich  informacji przed złożeniem wniosku.

 

 

Pyt. 1. Od kiedy można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (dalej Wniosek)?

Wniosek można złożyć od 15 maja 2024 roku dla rat przypadających od 1 czerwca 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

 

Najszybszym sposobem na złożenie wniosku jest wypełnienie formularza dostępnego, po zalogowaniu, w systemie bankowości internetowej Banku. W celu złożenia wniosku należy:

 1. Zalogować się do systemu bankowości internetowej (TUTAJ);
 2. Wybrać „Napisz nową wiadomość”;
 3. Wybrać kategorię  „Wniosek o wakacje kredytowe”.

 

Inne sposoby złożenia wniosku to:

 1. przesłanie oryginału kompletnego i podpisanego Wniosku, na adres Bank BPH SA, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie „UZSI”.
 2. wysłanie skanu lub zdjęcia kompletnego i podpisanego wniosku na adres email KontaktBPH@ge.com adresu email zarejestrowanego w Banku.W tytule maila prosimy wpisać kod „UZSI” oraz 12 ostatnich cyfr numeru rachunku kredytu, dla którego składany jest wniosek.
 3. wysłanie skanu lub zdjęcia kompletnego i podpisanego wniosku załączonych do wiadomości przesłanej w systemie bankowości internetowej Banku BPH. W treści wiadomości prosimy o wpisanie kodu „UZSI”.

 

Pyt. 2. Czy można złożyć Wniosek za pośrednictwem infolinii Banku?

Infolinia Banku nie będzie przyjmować Wniosków w trakcie rozmowy z Konsultantem. Najszybszy sposób złożenia Wniosku to skorzystanie z formularza dostępnego, po zalogowaniu, w systemie bankowości internetowej (TUTAJ).

 

Pyt. 3.  Czy mogę złożyć Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu na okres dłuższy niż od dnia 01.06.2024 do dnia 31.08.2024 r.? Czy mogę złożyć jeden Wniosek o wakacje kredytowe na cały okres w 2024?

Bank BPH rekomenduje składanie Wniosków w okresach, wskazanych w ustawie. W przypadku złożenia przez Klienta Wniosku na dłuższy okres niż najbliższy okres, Wniosek zostanie przyjęty. Bank będzie weryfikował możliwość wprowadzenia zawieszenia spłaty kredytu odrębnie w każdym okresie wskazanym we Wniosku.

 

Za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Banku nie ma możliwości złożenia wniosku na okres dłuższy niż od dnia 01.06.2024 do dnia 31.08.2024 albo od dnia 01.09.2024 do dnia 31.12.2024.

 

Wnioski o zawieszenie spłaty na okres dłuższy należy składać poprzez:

 1. przesłanie oryginału kompletnego i podpisanego Wniosku, na adres Bank BPH SA, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie „UZSI”
 2. wysłanie skanu lub zdjęcia kompletnego i podpisanego wniosku na adres email KontaktBPH@ge.com adresu email zarejestrowanego w Bank. W tytule maila prosimy wpisać kod „UZSI”oraz 12 ostatnich cyfr numeru rachunku kredytu, dla którego składany jest wniosek.
 3. wysłanie skanu lub zdjęcia kompletnego i podpisanego wniosku załączonych do wiadomości przesłanej w systemie bankowości internetowej Banku BPH. W treści wiadomości prosimy o wpisanie kodu „UZSI”.

 

Pyt. 4.  Na jaki okres można zawiesić spłatę kredytu?

Ustawa umożliwia złożenie Wniosków o zawieszenie spłaty kredytu na okres:

 • od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy.

Zawieszenie spłaty oznacza odroczenie raty przypadającej, zgodnie z harmonogramem kredytu, bezpośrednio po dacie wpływu Wniosku do Banku, o miesiąc lub dwa (w zależności od wybranego przez Kredytobiorcę okresu).

W przypadku Wniosków złożonych jednocześnie dla więcej niż jednego okresu zawieszenie spłaty oznacza odroczenie raty przypadającej, zgodnie z harmonogramem kredytu, bezpośrednio po dacie wpływu Wniosku do Banku, o miesiąc lub dwa (w zależności od wybranego przez kredytobiorcę okresu oraz ustawowej dostępności czasu zawieszenia w danym okresie) oraz/lub zawieszenie rat przypadających, zgodnie z harmonogramem spłaty, w wybranych we wniosku miesiącach.

 

Przykład nr 1

- data płatności raty – 10. dzień każdego miesiąca

- data złożenia wniosku – 01.06.2024

- wnioskowany okres zawieszenia spłaty – 2 miesiące

- wprowadzony okres zawieszenia spłaty – 2 miesiące zaczynając od 10.06.2024

- data płatności raty po zakończeniu okresu zawieszenia – 10.08.2024

- w okresie od 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. dla danego przykładu można odroczyć płatność 2 rat.

 

Przykład nr 2

- data płatności raty – 10. dzień każdego miesiąca

- data złożenia wniosku – 11.07.2024

- wnioskowany okres zawieszenia spłaty – 2 miesiące

- wprowadzony okres zawieszenia spłaty to 1 miesiąc zaczynając od 10.08.2024.

Uwaga! Wniosek złożono po dacie płatności raty lipcowej , w związku z tym w okresie od 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. można przesunąć płatność tylko jednej raty przypadającej w sierpniu na okres 30 dni, data płatności raty po zakończeniu okresu zawieszenia – 10.09.2024.

 

Przykład nr 3

- data płatności raty – 10. dzień każdego miesiąca

- data złożenia wniosku – 15.08.2024

- wnioskowany okres zawieszenia spłaty – 1 miesiąc

- wprowadzony okres zawieszenia spłaty – 1 miesiąc zaczynając od 10.09.2024

Uwaga! Wniosek złożono po dacie płatności ostatniej raty przypadającej w okresie od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. , w związku z tym w ww. okresie nie można już zawiesić płatności żadnej raty. Zawieszenie spłaty będzie wprowadzone dla rat przypadających w kolejnym okresie, tj. od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. - Data płatności raty po zakończeniu okresu zawieszenia – 10.10.2024. 

 

Przykład nr 4

- data płatności raty – 10. dzień każdego miesiąca

- data złożenia wniosku – 25.12.2024

- wnioskowany okres zawieszenia spłaty – 1 miesiąc

 

Uwaga! Wniosek złożono po dacie płatności ostatniej raty przypadającej w okresie od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Z wakacji kredytowych można skorzystać do końca 2024 roku, z tego względu nie jest możliwe wprowadzenie wakacji kredytowych.

 

Przykład nr 5

 • data płatności raty – 10. dzień każdego miesiąca
 • data złożenia wniosku – 01.06.2024
 • wnioskowany okres zawieszenia spłaty:
  • czerwiec, lipiec 2024,
  • wrzesień 2024,
  • listopad 2024
 • wprowadzony okres zawieszenia spłaty – łącznie 4 miesiące: 

- 10 czerwca do 9 sierpnia 2024 (2 miesiące);
- 10 września do 9 października 2024 (1 miesiąc), termin płatności kolejnej raty to 10 października 2024;
- 10 listopada do 9 grudnia 2024, termin płatności kolejnej raty to 10 grudnia 2024. 

 

 

Pyt. 5.  Co się dzieje z kredytem w okresie zawieszenia spłaty?

W okresie zawieszenia spłaty Kredytobiorca nie będzie zobowiązany do spłaty kredytu, a Bank nie będzie naliczał odsetek, w tym także odsetek karnych od rat, których termin płatności minął i nie zostały zapłacone w terminie.

 

UWAGA !

W przypadku skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu i występowania na rachunku kredytu zaległości w spłacie, Bank rekomenduje wykorzystanie okresu zawieszenia do uregulowania zaległości.

W wyniku skorzystania z zawieszenia spłaty okres kredytowania zostanie wydłużony o wnioskowany okres zawieszenia spłat kredytu.

 

Przykład nr 1

 • data płatności raty – 15. dzień każdego miesiąca
 • data złożenia wniosku – 01.06.2024
 • wnioskowany okres zawieszenia spłaty – 2 miesiące
 • wprowadzony okres zawieszenia spłaty – 2 miesiące zaczynając od 15.06.2024
 • data płatności raty po zakończeniu okresu zawieszenia – 15.08.2024
 • data zapadalności kredytu (data płatności ostatniej raty zgodnie z harmonogramem) przed złożeniem wniosku o zawieszenie spłaty – 15.06.2031
 • data zapadalności kredytu po wprowadzeniu zawieszenia spłaty – 15.08.2031

 

Przykład nr 2

 • data płatności raty – 15. dzień każdego miesiąca
 • data złożenia wniosku – 25.08.2024
 • wnioskowany okres zawieszenia spłaty – 1 miesiąc
 • wprowadzony okres zawieszenia spłaty – 1 miesiąc zaczynając od 15.09.2024
 • data płatności raty po zakończeniu okresu zawieszenia – 15.10.2024
 • data zapadalności kredytu przed złożeniem wniosku o zawieszenie spłaty – 15.10.2031
 • data zapadalności kredytu po wprowadzeniu zawieszenia spłaty – 15.11.2031

 

W przypadku, korzystania z ochrony ubezpieczeniowej, Bank w okresie zawieszenia spłaty kredytu będzie naliczał nadal koszty tej ochrony na zasadach przewidzianych umową, ale ich zapłacenia będzie oczekiwał dopiero po zakończeniu okresu zawieszenia. Nie wpływa to na ochronę ubezpieczeniową, która będzie kontynuowana zgodnie z postanowieniami umowy.

 

 

Pyt. 6. Jakie warunki należy spełnić, aby złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

O zawieszenie spłaty kredytu mogą ubiegać się Klienci spłacający kredyty:

 • w złotych polskich, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych w walutach innych niż PLN, istotna jest waluta kredytowania na dzień złożenia przez klienta wniosku, a nie na dzień zawarcia umowy;
 • których kwota udzielonego kredytu nie przekracza 1 200 000 zł na dzień udzielenia kredytu;
 • udzielone przed 1 lipca 2022 roku, których data końca okresu kredytowania (data zapadalności kredytu) przypada przynajmniej 6 miesięcy po 1 lipca   2022 roku, tj. po 31 grudnia 2022 roku;
 • zaciągnięte na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych wnioskodawcy;
 • jeżeli spełniają co najmniej jeden z dwóch warunków:

- wysokość raty kredytu hipotecznego, w stosunku do którego składany jest niniejszy wniosek, przekracza 30% średniego dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za okres ostatnich trzech miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

lub

- na dzień złożenia wniosku mam na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 

 

 

Pyt. 7. Jak zweryfikować, czy spełniam kryterium dochodowe?

Aby zweryfikować, czy zostało spełnione kryterium dochodowe, należy obliczyć stosunek miesięcznej raty kredytu hipotecznego do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego, dalej zwane RdD.

Dochodem gospodarstwa domowego jest suma dochodów wszystkich osób, które tworzą gospodarstwo domowe, natomiast dochód stanowi przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Aby wyliczyć dochód, pomniejsz swoje miesięczne przychody o:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne,

3) kwotę alimentów, które płacisz na rzecz innych osób.

 

W celu ustalenia faktycznej miesięcznej wartość dochodu należy uwzględnić dochód z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe.

 

 

 

RdD =

rata Twojego kredytu hipotecznego

miesięczne dochody Twojego gospodarstwa domowego

Wzór na obliczenie kryterium dochodowego:

 •           rata Twojego kredytu hipotecznego
 •           miesięczne dochody Twojego gospodarstwa domowego

 

 

Przykład jednoosobowego gospodarstwa domowego:

Rata Twojego kredytu wynosi 3 500 zł. Dochód Twojego gospodarstwa domowego wynosi: w marcu 7 000 zł, w kwietniu 7 200 zł, a w maju 7 500 zł.

 

RdD za marzec =  3500 zł = 50,00%
7000 zł

 

RdD za kwiecień =  3500 zł = 48,61%
7200 zł

 

RdD za maj =  3500 zł = 46,67%
7500 zł

 

Średnia wartość  RdD z 3 miesięcy

 

RdD średnie =  50,00% + 48,61% + 46,67% = 48,43%
3

 

 

Przykład na wieloosobowego gospodarstwa domowego:

 

Miesiąc

Rata kredytu

Dochód osoby 1 współtworzącej gospodarstwo domowe

Dochód osoby 2 współtworzącej gospodarstwo domowe

Dochód

gospodarstwa domowego

Obliczenie RdD

Obliczenie średniej RdD za 3 miesiące

Marzec 2024

3 600 zł

3 050 zł

4 100 zł

7 150 zł

3 600 zł/ 7 150 zł = 50, 35%

50,35%+49,86%+50%=150,21%

 

śr. arytmetyczna

wynosi: 150,21%/3 = 50,07%

Kwiecień 2024

3 580 zł

3 100 zł

4 080 zł

7 180 zł

3 580 zł/ 7 180 zł

= 49,86%

Maj
2024

3 550 zł

3 080 zł

4 020 zł

7 100 zł

3 550 zł/7 100 zł

= 50,00%

 

 

Pyt. 8. Jak zweryfikować, czy spełniam kryterium posiadania na utrzymaniu co najmniej troje dzieci?

Aby zweryfikować te kryterium, należy sprawdzić, czy na dzień złożenia Wniosku masz na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, które:

 • nie ukończyły 18. roku życia;
 • nie ukończyły 25. roku życia do 30 września – jeśli dziecko uczy się w szkole lub studiuje;
 • mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).

 

Dzieci, które masz na utrzymaniu, to również dzieci:

 • nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą;
 • dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą;
 • które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka.

 

Pyt. 9. Spłatę ilu kredytów można zawiesić?

Możliwość zawieszenia spłaty kredytu przysługuje tylko w stosunku do jednego kredytu, bez względu na to w ilu bankach wnioskodawca spłaca kredyty mieszkaniowe, który spełnia przesłanki opisane w odpowiedzi na  pyt. 5 powyżej.

W tym celu wnioskodawca składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za potwierdzanie nieprawdy.

 

Pyt. 10. Czy Bank może weryfikować poprawność oświadczenia wnioskodawcy?

Tak, Bank może zweryfikować poprawność złożenia oświadczenia i w przypadku stwierdzenia, iż było one nieprawdziwe podjąć stosowne kroki, w tym wycofać zawieszenie spłaty kredytu.

 

Pyt. 11. W jakim terminie Bank zrealizuje Wniosek?

Bank będzie realizował Wnioski ze skutkiem na dzień doręczenia ich Bankowi, przy czym okres zawieszenia spłaty kredytu będzie rozpoczynał się od daty następnej raty przypadającej bezpośrednio po dacie wpływu wniosku do Banku.

Za datę doręczenia Wniosku Bank uznaje jego wpływ w dzień roboczy od godziny 9.00 do 17.00. W przypadku Wniosków, które wpłyną do Banku po godzinie 17.00 lub w dniu wolnym od pracy, za datę doręczenia Wniosku uważany będzie kolejny dzień roboczy przypadający po dniu jego wpływu.

Po rozpatrzeniu wniosku Bank prześle na numer telefonu wnioskodawcy wiadomość SMS oraz w ciągu 21 dni od wpływu wniosku prześle listownie potwierdzenie wprowadzenia zawieszenia spłaty.

 

 

Pyt. 12. Mam w Banku więcej niż jeden kredyt, ile wniosków o zawieszenie spłaty mogę złożyć?

Ustawa pozwala na złożenie Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu tylko jednej umowy, na własne cele mieszkaniowebez względu na ilość kredytów oraz niezależnie od ilości banków, w których zostały one zaciągnięte.

 

Pyt. 13. Czy Bank wydłuży okres kredytowania?

Tak. Ustawa przewiduje, iż okres kredytowania zostanie wydłużony proporcjonalnie do wnioskowanego okresu zawieszenia spłaty kredytu.

Np. zawieszenie spłaty kredytu o 1 miesiąc oznacza wydłużenie okresu kredytowania o 1 miesiąc. 

 

 

Pyt. 14. Czy Bank będzie naliczał odsetki za okres zawieszenia spłaty kredytu?

Nie. Bank nie będzie naliczał w okresie zawieszenia spłaty odsetek umownych, a w przypadku występowania zaległości w spłacie, powstałych przed zawieszeniem, nie będzie naliczał także odsetek od przeterminowanego zadłużenia przez cały ten okres. 

W przypadku występowania, na moment złożenia Wniosku, zaległości w spłacie kredytu i przy braku spłaty tej zaległości, Bank wznowi naliczanie odsetek od przeterminowanego zadłużenia, po zakończeniu okresu zawieszenia.

 

 

Pyt. 15. Jak zmieni się wysokość raty po zakończeniu przerwy w spłacie kredytu?

Co do zasady, z tytułu zawieszenia spłaty kredytu i wydłużenia okresu kredytowania, wysokość raty kredytu nie powinny ulec zmianie.

Nie można wykluczyć jednak, że wysokość raty kredytu ulegnie zmianie z powodu innych przyczyn, zgodnie z postanowieniami umowy kredytu lub w związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej o zmianie wysokości stóp procentowych, które przełożą się na spadek lub wzrost wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Informacja o wysokości raty będzie wynikała z harmonogramu spłaty, który dostępny będzie m.in. w systemie bankowości internetowej.

 

 

Pyt. 16. Czy można skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu na okres dłuższy lub krótszy niż 1 lub 2 miesiące?

Nie, zgodnie z Ustawą maksymalny okres zawieszenia spłaty, o który można wnioskować to:

 • od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy..

Łącznie w 2024 roku można wnioskować o maksymalnie 4 miesiące zawieszenia spłaty kredytu (rozumianych jako suma okresów 2-miesięcznych następujących od 1 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.).

Szczegółowe informacje zostały zawarte w odpowiedzi na pyt. 3 i 4 powyżej.

 

 

UWAGA !

Informujemy, że istnieje możliwość wnioskowania o indywidualnie ustalone, inne niż opisane w Ustawie, warunki przerwy w spłacie. Wymagane jest jednak złożenie odrębnego wniosku. Możliwość ta obejmuje następujące sytuacje:

 • dla kredytów udzielonych przez GE Money Bank SA (wszystkie) oraz Bank BPH SA (od 1 stycznia 2010 roku), zgodnie z zapisami umowy można wnioskować, raz na 12 miesięcy, o jednomiesięczne wakacje kredytowe. Wymagane w tym celu jest przesłanie na adres korespondencyjny Banku podpisanego przez wszystkich kredytobiorców wniosku. (nie ma specjalnego druku)
 • dla wszystkich kredytów istnieje możliwość przesłania na adres korespondencyjny Banku wniosku o indywidualnie ustalony termin przerwy w spłacie wraz z uzasadnieniem opisującym sytuację kredytobiorców. Szczegółowe informacje opisane są TUTAJ.

W przypadku indywidualnych warunków prolongaty spłaty, wymagane będzie także podpisanie aneksu do umowy.

 

 

Pyt. 17. Mam już zaległości w spłacie poprzednich rat, czy muszę je spłacić?

Kredytobiorca ma obowiązek spłacać kredyt zgodnie z harmonogramem spłaty. Ustawa nie wyklucza składania Wniosku w sytuacji kiedy występuje opóźnienie w spłacie kredytu, który nie został skutecznie wypowiedziany przez Bank. 

Nie oznacza to jednak, że po zakończeniu okresu zawieszenia spłaty kredytu zaległe raty nie będą wymagane. Bank nadal będzie oczekiwał ich niezwłocznego zapłacenia, o ile kredytobiorca nie spłacił nadal zaległości, wraz z odsetkami za opóźnienie.

 

 

Pyt. 18. Czy w okresie zawieszenia spłaty kredytu będzie działać usługa Polecenie Zapłaty?

Usługa Polecenia Zapłaty nie będzie działać w okresie zawieszenia spłaty kredytu.

 

 

Pyt. 19. Czy w okresie zawieszenia spłaty można spłacać kredyt?

Wpłaty na rachunek do spłaty kredytu będą przyjmowane przez Bank na dotychczasowych zasadach. Będą one zaliczane na poczet spłaty zgodnie z zapisami umów kredytowych. Prosimy o zapoznanie się w pierwszej kolejności z umową kredytu. Wpłata środków nie spowoduje jednak zakończenia lub skrócenia okresu zawieszenia spłaty kredytu.

 

 

Pyt. 20. Korzystam z dopłat do rat z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców – czy mogę wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?

Tak, spłata kredytu zostanie zawieszona na wnioskowany okres, pod warunkiem spełnienia kryteriów z Ustawy opisanych w odpowiedzi na  pyt. 5 powyżej.

W takim przypadku:

 • dopłaty będą wypłacane przez Fundusz zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy wsparcia,
 • Bank będzie księgował dopłaty otrzymane w stosunku do rat, których płatność została zawieszona na poczet rat przypadających bezpośrednio po zakończeniu okresu zawieszenia,
 • nie zmienia się kwota wsparcia oraz liczba rat wsparcia,
 • nie ulega zmianie termin rozpoczęcia zwrotu wsparcia przez kredytobiorcę, skróceniu ulegnie natomiast okres pomiędzy ostatnią ratą kredytu, dla której Kredytobiorca otrzymał wsparcie z Funduszu a datą rozpoczęcia zwrotu wsparcia.

Wszystkie informacje o zasadach wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców są dostępne na stronie internetowej Banku TUTAJ.

 

 

Pyt. 21. Korzystam z zawieszenia spłaty kredytu na zasadach opisanych w Ustawie, czy mogę wnioskować o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Tak, w tym celu należy złożyć wniosek wraz z załącznikami, zgodnie z informacją przedstawioną (TUTAJ).

 

Pomoc w spłacie z Funduszu zostanie udzielona zgodnie z warunkami opisanymi w umowie wsparcia w stosunku do rat, których spłata nie została zawieszona.

 

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close