Formularz danych finansowych

 

 

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza danych finansowych, prosimy o wylogowanie się z Systemu Bankowości Internetowej.

 

 

Wypełnij formularz danych finansowych

 

 

Zgodnie ze znowelizowaną Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie oraz zgodnie z nowymi Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2020/06 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie udzielania i monitorowania kredytów, Bank jest zobowiązany do regularnego pozyskiwania danych od Kredytobiorców.

 

Mając na uwadze powyżej opisany obowiązek nałożony na Bank oraz obowiązek Kredytobiorców wynikający z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe tj. art. 74, zgodnie z którym Kredytobiorca w czasie obowiązywania umowy kredytu zobowiązany jest do przedstawienia na prośbę Banku informacji niezbędnych do oceny sytuacji finansowej, prosimy o wypełnienie Formularza danych finansowych zgodnie z wyjaśnieniami umieszczonymi w jego treści.

 

W przypadku kiedy na umowie występuje więcej niż jeden Kredytobiorca, formularz powinien być wypełniony przez każdego z Kredytobiorców oddzielnie.

 

Formularz zawiera w swojej treści wyjaśnienia co do sposobu jego wypełnienia, a cały proces związany z jego wykorzystaniem zabezpieczony został w sposób gwarantujący pełną ochronę Państwa danych osobowych i tajemnicy bankowej.

 

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close