Wakacje kredytowe obowiązujące od 28 lipca 2022 r .

Informacje dla Klientów Banku BPH zainteresowanych złożeniem wniosku o zawieszenie spłaty kredytu na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych
i pomocy kredytobiorcom.

 

 

 

 

Od dnia 28 lipca 2022 roku Bank umożliwia swoim Klientom złożenie Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej Ustawa).

 

Wniosek  I o zawieszenie spłaty kredytu dotyczy płatności najbliższej raty

 

Wniosek II o zawieszenie spłaty kredytu  dotyczy zawieszenia rat, na okres dłuższy niż jeden kwartał, w okresie do 31 grudnia 2023 r.

 

 

 

Poniżej przedstawiamy istotne informacje, w formie pytań i odpowiedzi,  związane z procesem wnioskowania
o zawieszenie spłaty kredytu. Prosimy o zapoznanie się z nimi i uważne przeczytanie wszystkich  informacji przed złożeniem wniosku.

 

 

Pyt. 1. Od kiedy można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (dalej Wniosek)?

Wniosek można złożyć od dnia 28 lipca 2022 roku.

 

Najszybszym sposobem na złożenie wniosku jest wypełnienie formularza dostępnego, po zalogowaniu, w systemie bankowości internetowej Banku. W celu złożenia wniosku należy:

 1. Zalogować się do systemu bankowości internetowej (TUTAJ)
 2. Wybrać „Napisz nową wiadomość”
 3. Wybrać kategorię  „Wniosek o wakacje kredytowe”

 

Inne sposoby złożenia wniosku to:

 1. przesłanie oryginału kompletnego i podpisanego Wniosku, na adres Bank BPH SA, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie „UZSI”.
 2. wysłanie skanu lub zdjęcia kompletnego i podpisanego wniosku na adres email KontaktBPH@ge.com z adresu email zarejestrowanego w Banku. W tytule maila prosimy wpisać kod „UZSI” oraz 12 ostatnich cyfr numeru rachunku kredytu, dla którego składany jest wniosek.
 3. wysłanie skanu lub zdjęcia kompletnego i podpisanego wniosku załączonych do wiadomości przesłanej w systemie bankowości internetowej Banku BPH. W treści wiadomości prosimy o wpisanie kodu „UZSI”.

 

 

Pyt. 2. Czy można złożyć wniosek za pośrednictwem infolinii Banku?

Infolinia Banku nie będzie przyjmować Wniosków w trakcie rozmowy z Konsultantem. Najszybszy sposób złożenia Wniosku to skorzystanie z formularza dostępnego, po zalogowaniu, w systemie bankowości internetowej (TUTAJ).

 

 

Pyt. 3.  Czy mogę złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu na okres dłuższy

niż wybrany kwartał 2022 r. lub 2023 r. ?

Bank BPH rekomenduje składanie Wniosków w okresach kwartalnych. W przypadku złożenia przez Klienta Wniosku na dłuższy okres niż najbliższy kwartał, Wniosek taki zostanie przyjęty. Bank będzie weryfikował możliwość wprowadzenia zawieszenia spłaty kredytu odrębnie w każdym kwartale wskazanym we Wniosku.

 

Wnioski o zawieszenie spłaty na okres dłuższy niż jeden kwartał należy składać poprzez:

 

 1. przesłanie oryginału kompletnego i podpisanego Wniosku , na adres Bank BPH SA, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie „UZSI”
 2. wysłanie skanu lub zdjęcia kompletnego i podpisanego wniosku na adres email KontaktBPH@ge.com z adresu email zarejestrowanego w Bank. W tytule maila prosimy wpisać kod „UZSI” oraz 12 ostatnich cyfr numeru rachunku kredytu, dla którego składany jest wniosek.
 3. wysłanie skanu lub zdjęcia kompletnego i podpisanego wniosku załączonych do wiadomości przesłanej w systemie bankowości internetowej Banku BPH. W treści wiadomości prosimy o wpisanie kodu „UZSI”.

 

 

Pyt. 4.  Na jaki okres można zawiesić spłatę kredytu?

Ustawa umożliwia złożenie Wniosków o zawieszenie spłaty kredytu na okres:

 • 2 miesięcy w trzecim kwartale 2022 roku, począwszy od 1 sierpnia do 30 września,
 • 2 miesięcy w czwartym kwartale 2022 roku, tj. od 1 października do 31 grudnia.
 • 1 miesiąca w każdym z kwartałów 2023 roku.

Zawieszenie spłaty oznacza odroczenie raty przypadającej, zgodnie z harmonogramem kredytu, bezpośrednio po dacie wpływu Wniosku do Banku, o miesiąc lub dwa (w zależności od wybranego przez Kredytobiorcę kwartału i roku).

W przypadku Wniosków złożonych jednocześnie dla więcej niż jednego kwartału zawieszenie spłaty oznacza odroczenie raty przypadającej, zgodnie z harmonogramem kredytu, bezpośrednio po dacie wpływu Wniosku do Banku, o miesiąc lub dwa (w zależności od wybranego przez kredytobiorcę okresu oraz ustawowej dostępności czasu zawieszenia w danym kwartale) oraz/lub zawieszenie rat przypadających, zgodnie z harmonogramem spłaty, w wybranych we wniosku miesiącach.

 

 

Przykład nr 1

 • data płatności raty –  10. dzień każdego miesiąca
 • data złożenia wniosku – 1.08.2022
 • wnioskowany okres zawieszenia spłaty – 2 miesiące
 • wprowadzony okres zawieszenia spłaty – 2 miesiące zaczynając od 10.08.2022
 • data płatności raty po zakończeniu okresu zawieszenia – 10.10.2022 – w 3 kwartale 2022 dla danego przykładu  można odroczyć płatność 2 rat.

UWAGA !

Wniosek złożono przed datą płatności raty sierpniowej, w związku z tym w trzecim kwartale 2022 można zawiesić płatność raty o dwa miesiące i nowy termin płatności raty przypadnie w październiku.

 

 

Przykład nr 2

 •     data płatności raty – 10. dzień każdego miesiąca
 •     data złożenia wniosku – 11.08.2022
 •    wnioskowany okres zawieszenia spłaty – 2 miesiące
 •    wprowadzony okres zawieszenia spłaty to 1 miesiąc zaczynając od 10.09.2022
 •    data płatności raty po zakończeniu okresu zawieszenia – 10.10.2022

UWAGA !

Wniosek złożono po dacie płatności raty sierpniowej, w związku z tym w trzecim kwartale 2022 można przesunąć płatność tylko jednej raty przypadającej we wrześniu na okres 30 dni.

 

Przykład nr 3

 •     data płatności raty – 10. dzień każdego miesiąca
 •     data złożenia wniosku – 15.09.2022
 •     wnioskowany okres zawieszenia spłaty – 2 miesiące
 •     wprowadzony okres zawieszenia spłaty – 2 miesiące zaczynając od 10.10.2022
 •     data płatności raty po zakończeniu okresu zawieszenia – 10.12.2022

UWAGA !

Wniosek złożono po dacie płatności ostatniej raty przypadającej w trzecim kwartale 2022 roku, w związku z tym w trzecim kwartale nie można już zawiesić płatności żadnej raty. Zawieszenie spłaty będzie wprowadzone dla rat przypadających w czwartym kwartale 2022 roku.

 

Przykład nr 4

 •     data płatności raty – 10. dzień każdego miesiąca
 •     data złożenia wniosku – 25.01.2023
 •     wnioskowany okres zawieszenia spłaty – 1 miesiąc
 •     wprowadzony okres zawieszenia spłaty – 1 miesiąc zaczynając od 10.02.2023
 •     data płatności raty po zakończeniu okresu zawieszenia – 10.03.2023

UWAGA !

Wniosek złożono po dacie płatności raty przypadającej w styczniu 2023 roku, w związku z tym zawieszenie spłaty będzie wprowadzone na 1 miesiąc od daty raty przypadającej w lutym 2023 roku.

 

Przykład nr 5

 •     data płatności raty – 10. dzień każdego miesiąca
 •     data złożenia wniosku – 01.08.2022
 •     wnioskowany okres zawieszenia spłaty:
  • sierpień, wrzesień 2022,

  • październik, listopad 2022,

  • styczeń 2023,

  • kwiecień 2023,

  • lipiec 2023,

  • październik 2023,

 •     wprowadzony okres zawieszenia spłaty – łącznie 8 miesięcy: 

  - 10 sierpnia do 9 października 2022 (2 miesiące);

  - 10 października do 9 grudnia 2022 (2 miesiące), termin płatności kolejnej raty to 10 grudnia;

  - 10 stycznia do 9 lutego 2022, terminy płatności kolejnych rat to 10 lutego i 10 marca 2023;

  - 10 kwietnia do 9 maja 2022, terminy płatności kolejnych rat to 10 maja i 10 czerwca 2023;

  - 10 lipca do 9 sierpnia, terminy płatności kolejnych rat to 10 sierpnia i 10 września 2023;

  - 10 października do 9 listopada, terminy płatności kolejnych rat to 10 listopada i 10 grudnia 2023 oraz kolejne wynikające z harmonogramu spłaty.

   

   

  Pyt. 5.  Co się dzieje z kredytem w okresie zawieszenia spłaty?

  W okresie zawieszenia spłaty Kredytobiorca nie będzie zobowiązany do spłaty kredytu, a Bank nie będzie naliczał odsetek, w tym także odsetek karnych od rat, których termin płatności minął i nie zostały zapłacone w terminie.

   

  UWAGA !

  W przypadku skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu i występowania na rachunku kredytu zaległości w spłacie, Bank rekomenduje wykorzystanie okresu zawieszenia do uregulowania zaległości.

  W wyniku skorzystania z zawieszenia spłaty okres kredytowania zostanie wydłużony o wnioskowany okres zawieszenia spłat kredytu.

   

  Przykład nr 1

  •  data płatności raty – 15. dzień każdego miesiąca
  •  data złożenia wniosku – 1.08.2022
  •  wnioskowany okres zawieszenia spłaty – 2 miesiące
  •  wprowadzony okres zawieszenia spłaty – 2 miesiąc zaczynając od 15.08.2022
  •  data płatności raty po zakończeniu okresu zawieszenia – 15.10.2022
  •  data zapadalności kredytu (data spłaty ostatniej raty kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty) przed złożeniem   wniosku o zawieszenie spłaty – 15.08.2031
  •  data zapadalności kredytu (data spłaty ostatniej raty kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty) po wprowadzeniu   zawieszenia spłaty – 15.10.2031

   

  Przykład nr 2

  •  data płatności raty – 15. dzień każdego miesiąca
  •  data złożenia wniosku – 25.05.2023
  •  wnioskowany okres zawieszenia spłaty – 1 miesiąc
  •  wprowadzony okres zawieszenia spłaty – 1 miesiąc zaczynając od 15.06.2023
  •  data płatności raty po zakończeniu okresu zawieszenia – 15.07.2023
  •  data zapadalności kredytu  (data spłaty ostatniej raty kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty) przed złożeniem   wniosku o zawieszenie spłaty – 15.10.2031
  •  data zapadalności kredytu  (data spłaty ostatniej raty kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty) po wprowadzeniu   zawieszenia spłaty – 15.11.2031

  W przypadku, korzystania z ochrony ubezpieczeniowej, Bank w okresie zawieszenia spłaty kredytu będzie naliczał nadal koszty tej ochrony na zasadach przewidzianych umową, ale ich zapłacenia będzie oczekiwał dopiero po zakończeniu okresu zawieszenia. Nie wpływa to na ochronę ubezpieczeniową, która będzie kontynuowana zgodnie z postanowieniami umowy.

   

   

  Pyt. 6. Jakie warunki należy spełnić aby złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

  O zawieszenie spłaty kredytu mogą ubiegać się Klienci spłacający kredyty:

  •  udzielone w złotych polskich
    z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych w walutach innych niż PLN,
  •  udzielone przed 1 lipca 2022 roku,
  •  których data końca okresu kredytowania (data zapadalności kredytu) przypada przynajmniej 6 miesięcy po 1 lipca   2022 roku, tj. po 31 grudnia 2022 roku,
  •  zaciągnięte na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych wnioskodawcy.

   

   

  Pyt. 7. Spłatę ilu kredytów można zawiesić?

  Możliwość zawieszenia spłaty kredytu przysługuje tylko w stosunku do jednego kredytu, bez względu na to w ilu bankach wnioskodawca spłaca kredyty mieszkaniowe, który spełnia przesłanki opisane w odpowiedzi na  pyt. 5 powyżej.

  W tym celu wnioskodawca składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za potwierdzanie nieprawdy.

   

   

  Pyt. 8. Czy Bank może weryfikować poprawność oświadczenia wnioskodawcy?

  Tak, Bank może zweryfikować poprawność złożenia oświadczenia i w przypadku stwierdzenia, iż było one nieprawdziwe podjąć stosowne kroki, w tym wycofać zawieszenie spłaty kredytu.

   

   

  Pyt. 9. W jakim terminie Bank zrealizuje Wniosek?

  Bank będzie realizował Wnioski ze skutkiem na dzień doręczenia ich Bankowi, przy czym okres zawieszenia spłaty kredytu będzie rozpoczynał się od daty następnej raty przypadającej bezpośrednio po dacie wpływu wniosku do Banku.

  Za datę doręczenia Wniosku Bank uznaje jego w wpływ w dzień roboczy od godziny 9.00 do 17.00. W przypadku Wniosków, które wpłyną do Banku po godzinie 17.00 lub w dniu wolnym od pracy, za datę doręczenia Wniosku uważany będzie kolejny dzień roboczy przypadający po dniu jego wpływu.

  Po rozpatrzeniu wniosku Bank prześle na numer telefonu wnioskodawcy wiadomość SMS oraz w ciągu 21 dni od wpływu wniosku prześle listownie potwierdzenie wprowadzenia zawieszenia spłaty.

   

   

  Pyt. 10. Obecnie korzystam z przerwy w spłacie na zasadach wprowadzonych tzw. ustawą Tarcza 4.0 (w Art. 31fa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zmienionej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19) lub na zasadach  przewidzianych w umowie kredytu lub na zasadach indywidualnie uzgodnionych z Bankiem, czy mogę złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu zgodnie z Ustawą?

  Tak, Ustawa dopuszcza taką możliwość. Należy przy tym pamiętać, iż zgodnie z jej przepisami skutkiem złożenia Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu będzie zakończenie, wszystkich innych warunków zawieszenia spłaty.

  Wszelkie należne opłaty i odsetki za okres zawieszenia spłaty kredytu ustanowionego na zasadach innych niż opisane w  Ustawie, będą uwzględnione w harmonogramie spłaty kredytu po zakończeniu okresu zawieszenia spłaty.

   

   

  Pyt. 11. Mam w Banku więcej niż jeden kredyt, ile wniosków o zawieszenie spłaty mogę złożyć?

  Ustawa pozwala na złożenie Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu tylko jednej umowy, na własne cele mieszkaniowe, bez względu na ilość kredytów oraz niezależnie od ilości banków, w których zostały one zaciągnięte.

   

   

  Pyt. 12. Czy Bank wydłuży okres kredytowania?

  Tak. Ustawa przewiduje, iż okres kredytowania zostanie wydłużony proporcjonalnie do wnioskowanego okresu zawieszenia spłaty kredytu.

  Np. zawieszenie spłaty kredytu o 1 miesiąc oznacza wydłużenie okresu kredytowania o 1 miesiąc. 

   

   

  Pyt. 13. Czy Bank będzie naliczał odsetki za okres zawieszenia spłaty kredytu?

  Nie. Bank nie będzie naliczał w okresie zawieszenia spłaty odsetek umownych, a w przypadku występowania zaległości w spłacie, powstałych przed zawieszeniem, nie będzie naliczał także odsetek od przeterminowanego zadłużenia przez cały ten okres. 

  W przypadku występowania, na moment złożenia Wniosku, zaległości w spłacie kredytu i przy braku spłaty tej zaległości, Bank wznowi naliczanie odsetek od przeterminowanego zadłużenia, po zakończeniu okresu zawieszenia.

   

   

  Pyt. 14. Jak zmieni się wysokość raty po zakończeniu przerwy w spłacie kredytu?

  Co do zasady, z tytułu zawieszenia spłaty kredytu i wydłużenia okresu kredytowania, wysokość raty kredytu nie powinny ulec zmianie.

  Nie można wykluczyć jednak, że wysokość raty kredytu ulegnie zmianie z powodu innych przyczyn, zgodnie z postanowieniami umowy kredytu lub w związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej o zmianie wysokości stóp procentowych, które przełożą się na spadek lub wzrost wskaźnika referencyjnego WIBOR.

  Informacja o wysokości raty będzie wynikała z harmonogramu spłaty, który dostępny będzie m.in. w systemie bankowości internetowej.

   

   

  Pyt. 15. Czy można skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu na okres dłuższy lub krótszy niż 1 lub 2 miesiące?

  Nie, zgodnie z Ustawą maksymalny okres zawieszenia spłaty, o który można wnioskować to 1 lub 2 miesiące, w zależności od kwartału i roku, w którym został złożony wniosek. Łącznie w 2022 i 2023 roku można wnioskować o 8 miesięcy zawieszenia spłaty kredytu (rozumianych jako suma okresów 2-miesięcznych z poszczególnych kwartałów 2022 roku oraz okresów 1-miesięcznych ze wszystkich kwartałów 2023 roku).

  Szczegółowe informacje zostały zawarte w odpowiedzi na pyt. 3 i 4 powyżej.

   

  UWAGA !

  Informujemy, że istnieje możliwość wnioskowania o indywidualnie ustalone, inne niż opisane w Ustawie, warunki przerwy w spłacie. Wymagane jest jednak złożenie odrębnego wniosku. Możliwość ta obejmuje następujące sytuacje:

  • dla kredytów udzielonych przez GE Money Bank SA (wszystkie) oraz Bank BPH SA (od 1 stycznia 2010 roku), zgodnie z zapisami umowy można wnioskować, raz na 12 miesięcy, o jednomiesięczne wakacje kredytowe. Wymagane w tym celu jest przesłanie na adres korespondencyjny Banku podpisanego przez wszystkich kredytobiorców wniosku. (nie ma specjalnego druku)
  • dla wszystkich kredytów istnieje możliwość przesłania na adres korespondencyjny Banku wniosku o indywidualnie ustalony termin przerwy w spłacie wraz z uzasadnieniem opisującym sytuację kredytobiorców. Szczegółowe informacje opisane są TUTAJ.

  W przypadku indywidualnych warunków prolongaty spłaty, wymagane będzie także podpisanie aneksu do umowy.

   

   

  Pyt. 16. Mam już zaległości w spłacie poprzednich rat, czy muszę je spłacić?

  Kredytobiorca ma obowiązek spłacać kredyt zgodnie z harmonogramem spłaty. Ustawa nie wyklucza składania Wniosku w sytuacji kiedy występuje opóźnienie w spłacie kredytu, który nie został skutecznie wypowiedziany przez Bank. 

  Nie, oznacza to jednak, że po zakończeniu okresu zawieszenia spłaty kredytu zaległe raty nie będą wymagane. Bank nadal będzie oczekiwał ich niezwłocznego zapłacenia, o ile kredytobiorca nie spłacił nadal zaległości, wraz z odsetkami za opóźnienie.

   

   

  Pyt. 17. Czy w okresie zawieszenia spłaty kredytu będzie działać usługa Polecenie Zapłaty?

  Usługa Polecenia Zapłaty nie będzie działać w okresie zawieszenia spłaty kredytu.

   

   

  Pyt. 18. Czy w okresie zawieszenia spłaty można spłacać kredyt?

  Wpłaty na rachunek do spłaty kredytu będą przyjmowane przez Bank na dotychczasowych zasadach. Będą one zaliczane na poczet spłaty zgodnie z zapisami umów kredytowych. Prosimy o zapoznanie się w pierwszej kolejności z umową kredytu. Wpłata środków nie spowoduje jednak zakończenia lub skrócenia okresu zawieszenia spłaty kredytu.

   

   

  Pyt. 19. Korzystam z dopłat do rat z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców – czy mogę wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?

  Tak, spłata kredytu zostanie zawieszona na wnioskowany okres, pod warunkiem spełnienia kryteriów z Ustawy opisanych w odpowiedzi na  pyt. 5 powyżej.

  W takim przypadku:

  • dopłaty będą wypłacane przez Fundusz zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy wsparcia,
  • Bank będzie księgował dopłaty otrzymane w stosunku do rat, których płatność została zawieszona na poczet rat przypadających bezpośrednio po zakończeniu okresu zawieszenia,
  • nie zmienia się kwota wsparcia oraz liczba rat wsparcia,
  • nie ulega zmianie termin rozpoczęcia zwrotu wsparcia przez kredytobiorcę, skróceniu ulegnie natomiast okres pomiędzy ostatnią ratą kredytu, dla której Kredytobiorca otrzymał wsparcie z Funduszu a datą rozpoczęcia zwrotu wsparcia.

   

   

  Pyt. 20. Korzystam z zawieszenia spłaty kredytu na zasadach opisanych w Ustawie, czy mogę wnioskować o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

  Tak, w tym celu należy złożyć wniosek wraz z załącznikami, zgodnie z informacją przedstawioną (TUTAJ).

  Pomoc w spłacie z Funduszu zostanie udzielona zgodnie z warunkami opisanymi w umowie wsparcia w stosunku do rat, których spłata nie została zawieszona.

   

  Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close