Raport bieżący 32/2016

Informacja o uzyskaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w związku z podziałem Banku BPH

5 sierpnia 2016 roku

Zarząd Banku BPH S.A. („Bank BPH”) w nawiązaniu do raportów bieżących Banku BPH nr 10/2016 z 1 kwietnia 2016 r., nr 12/2016 z 30 kwietnia 2016 r., nr 24/2016 z 25 czerwca 2016 r., nr 26/2016 z 30 czerwca 2016 r., nr 28/2016 z 19 lipca 2016 r., nr 29/2016 z 25 lipca 2016 r. oraz 31/2016 z 29 lipca 2016 r., niniejszym informuje, że w dniu 5 sierpnia 2016 r. Bank BPH otrzymał na podstawie art. 34 ust. 2 Prawa bankowego decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Banku BPH w związku z planowanym podziałem Banku BPH w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („Podział”) w zakresie zmiany dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego Banku BPH w związku z Podziałem.

Otrzymanie przedmiotowej decyzji KNF przez Bank BPH, łącznie z decyzją KNF uzyskaną przez Bank BPH, o której mowa w raporcie bieżącym nr 29/2016 z 25 lipca 2016 r., stanowi spełnienie się ostatniego z warunków Podziału, określonych w punkcie 3.2 planu Podziału.

Podstawa prawna: art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close