Raport bieżący 24/2016

Informacja o uzyskaniu przez Alior Bank S.A. decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o bezwarunkowej zgodzie na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu przez Alior Bank S.A. części mienia Banku BPH S.A.

25 czerwca 2016 roku

Zarząd Banku BPH S.A. („Bank BPH”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku nr 10/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. oraz nr 12/2016 z 30 kwietnia 2016 r., niniejszym informuje, że w dniu 24 czerwca 2016 r. powziął wiadomość o uzyskaniu przez Alior Bank S.A. („Alior Bank”) decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanej w dniu 23 czerwca 2016 r. o bezwarunkowej zgodzie na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu przez Alior Bank części mienia Banku BPH.

Uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanowi spełnienie się jednego z warunków przeprowadzenia podziału określonych w pkt. 3.2 planu podziału Banku BPH.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close