Raport bieżący 31/2016

Informacja o podjęciu przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Alior Banku S.A. uchwały dotyczącej podziału Banku BPH S.A.

29 lipca 2016 roku

Zarząd Banku BPH S.A. (“Bank BPH”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku BPH nr 10/2016 z 1 kwietnia 2016 r., nr 12/2016 z 30 kwietnia 2016 r., nr 24/2016 z 25 czerwca 2016 r., nr 26/2016 z 30 czerwca 2016 r., nr 28/2016 z 19 lipca 2016 r. oraz nr 29/2016 z 25 lipca 2016 roku niniejszym zawiadamia, że w dniu dzisiejszym pozyskał informację, że nadzwyczajne walne zgromadzenie Alior Banku S.A. 29 lipca 2016 r. podjęło uchwałę dotyczącą podziału Banku BPH poprzez przeniesienie na Alior Bank S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH związanej z prowadzeniem przez Bank BPH działalności bankowej innej niż działalność hipoteczna zgodnie z procedurą opisaną w art. 529 §1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych („Podział”).

Podjęcie powyższej uchwały stanowi jeden z wymogów przeprowadzenia Podziału określonych w ust. 3.3 planu Podziału.

Podstawa prawna: Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close