Informacje o akcjach

 

Najważniejsze informacje o akcjach Banku BPH S.A.

Liczba akcji Banku BPH SA wynosi 7 495 984 970. Wszystkie akcje Banku BPH S.A. są akcjami imiennymi zwykłymi. Wszystkie charakteryzuje też ten sam zakres uprawnień. Jednej akcji odpowiada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Banku. Rozporządzanie akcjami nie jest ograniczone. Statut nie zawiera postanowień o związanych z akcjami obowiązkach wobec spółki Bank BPH S.A. Ograniczenia mogą mieć jedynie miejsce na gruncie przepisów szczególnych. Aktualna struktura akcjonariatu znajduje się w zakładce Akcjonariat.

Akcje Banku były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (pod symbolem BPH) od 7 lutego 1995 roku do 19.09.2016 roku. Od 20 września 2016 roku obrót akcjami Banku BPH na rynku głównym GPW był zawieszony. Z dniem 20 grudnia 2016 wszystkie akcje Banku BPH zostały wykluczone z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Wartość nominalna każdej akcji Banku BPH S.A. wynosi 0,25 zł.

Historyczne emisje akcji

Seria

Liczba akcji

Data rejestracji

Seria A

    10 360 000

31 października 1991

Seria B

      1 396 169

14 października 1998

Seria C

      2 291 304

20 września 1999

Seria D

    14 668 757

31 grudnia 2001

Umorzenie akcji

  - 18 924 516

31 grudnia 2009

Seria E

    66 876 197

31 grudnia 2009

Umorzenie akcji

  - 46 968 151

20 października 2016

Razem

    29 699 760

 
Aktualne Emisje akcji

Seria

Liczba akcji

Data rejestracji

Seria A*

     29 699 760

21 listopada 2017

Seria B

     13 184 532

21 listopada 2017

Seria C

     89 353 695 

29 grudnia 2021

Seria D

   462 047 041

28 czerwca 2022

Seria E

   739 044 166

20 marca 2023

Seria F

 6 162 655 776

13 lipca 2023

Razem

 7 495 984 970

 

* Seria A powstała na mocy decyzji NWZ Banku z dnia 31.10.2017 roku, w następstwie zamiany oznaczenia serii wszystkich istniejących ówcześnie akcji Banku, tj. 29 699 760 akcji serii od A do E na serię A.

Daty rejestracji historycznych emisji akcji są następujące:

A: 31.10.1991; B: 14.10.1998; C: 20.09.1999; D: 31.12.2001; E: 31.12.2009. 

 

 

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close