Informacje o akcjach

Najważniejsze operacje na akcjach Banku BPH S.A.

Liczba akcji Banku BPH SA wynosi 42 884 292. Wszystkie akcje Banku BPH S.A. są akcjami imiennymi zwykłymi. Wszystkie charakteryzuje też ten sam zakres uprawnień. Jednej akcji odpowiada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Banku. Rozporządzanie akcjami nie jest ograniczone. Statut nie zawiera postanowień o związanych z akcjami obowiązkach wobec spółki Bank BPH S.A. Ograniczenia mogą mieć jedynie miejsce na gruncie przepisów szczególnych. Aktualna struktura akcjonariatu znajduje się w zakładce Akcjonariat.

Akcje Banku były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (pod symbolem BPH) od 7 lutego 1995 roku do 19.09.2016 roku. Od 20 września 2016 roku obrót akcjami Banku BPH na rynku głównym GPW był zawieszony. Z dniem 20 grudnia 2016 wszystkie akcje Banku BPH zostały wykluczone z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

 

Raport bieżący 36/2016 - Zawieszenie obrotu akcjami Banku BPH S.A.

Raport bieżący 54/2016 - Zniesienie dematerializacji akcji spółki Bank BPH S.A.

Raport bieżący 55/2016 - Wykluczenie akcji spółki Banku BPH S.A. z obrotu na rynku regulowanym

 

Wartość nominalna każdej akcji Banku BPH S.A. wynosi 5 zł.

 

Emisja akcji

Liczba akcji

Data rejestracji

Seria A

10 360 000

31 października 1991

Seria B

1 396 169

14 października 1998

Seria C

2 291 304

20 września 1999

Seria D

14 668 757

31 grudnia 2001

Umorzenie akcji

- 18 924  516

31 grudnia 2009

Seria E

66 876 197

31 grudnia 2009

Umorzenie akcji

- 46 968 151

20 października 2016

Razem

29 699 760

 

 

 

 

Seria A

29 699 760

21 listopada 2017

Seria B

13 184 532

21 listopada 2017

Razem

42 884 292

 

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close