Akcjonariat

Aktualna struktura akcjonariatu Banku BPH.

Aktualna struktura akcjonariatu Banku BPH.

Ostatnia zmiana: 13 lipca 2023 roku.

(Liczba akcji/ głosów na WZ oraz wartość procentowa):

GE Investments Poland Sp. z o.o. 7492436967 99,95%, Selective American Financial Enterprises LLC 3548003 0,05% Selective American Financial Enterprises LLC 3 548 003 0,05% GE Investments Poland Sp. z o.o. 7 492 436 967 99,95%

Bank BPH wyemitował  7 495 984 970 akcji. Wszystkie akcje Banku BPH S.A. są akcjami imiennymi zwykłymi. Wszystkie charakteryzuje też ten sam zakres uprawnień. Jednej akcji odpowiada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Banku. Rozporządzanie akcjami nie jest ograniczone. Statut nie zawiera postanowień o związanych z akcjami obowiązkach wobec spółki BPH S.A. 

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,25 zł.

Akcje

Seria

Liczba akcji

Data rejestracji

Seria A, B, C, D

    9 791 714

  • A: 31.10.1991
  • B: 14.10.1998
  • C: 20.09.1999
  • D: 31.12.2001

Seria E

66 876 197

31.12.2009

Seria A, B, C, D, E

  46 968 151

20.10.2016 - umorzenie

Seria A*

  29 699 760

21.11.2017

Seria B

  13 184 532

21.11.2017

Seria C

  89 353 695

29.12.2021

Seria D

462 047 041

28.06.2022

Seria E

739 044 166

20.03.2023

Seria F

6 162 655 776

13.07.2023

* Seria A powstała na mocy decyzji NWZ Banku z dnia 31.10.2017 roku, w następstwie zamiany oznaczenia serii wszystkich istniejących ówcześnie akcji Banku, tj. 29 699 760 akcji serii od A do E na serię A.

Daty rejestracji historycznych emisji akcji są następujące:

  • A: 31.10.1991
  • B: 14.10.1998
  • C: 20.09.1999
  • D: 31.12.2001
  • E: 31.12.2009

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close