Raport bieżący 29/2016

Informacja o uzyskaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w związku z podziałem Banku BPH

25 lipca 2016 roku

Zarząd Banku BPH S.A. ("Bank BPH") w nawiązaniu do raportów bieżących Banku BPH nr 10/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r., nr 12/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 r., nr 24/2016 z dnia 25 czerwca 2016 r., nr 26/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz nr 28/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., niniejszym informuje, że w dniu 25 lipca 2016 r. Bank BPH uzyskał na podstawie art. 34 ust. 2 Prawa bankowego decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zezwolenia na zmiany statutu Banku BPH w związku z planowanym podziałem Banku BPH w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych ("Podział") (za wyjątkiem zmiany dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego Banku BPH w związku z Podziałem).

Z chwilą uzyskania przez Bank BPH decyzji KNF w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Banku BPH dotyczących obniżenia kapitału zakładowego Banku BPH, uzyskanie przedmiotowej decyzji KNF przez Bank BPH stanowić będzie spełnienie się jednego z warunków Podziału, określonych w punkcie 3.2 planu Podziału.

Ponadto zarząd Banku BPH niniejszym informuje, że w dniu 25 lipca 2016 r. powziął wiadomość o uzyskaniu przez Alior Bank S.A. decyzji KNF w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Alior Bank S.A. w związku z Podziałem, wydanej na podstawie art. 34 ust. 2 Prawa bankowego.

Uzyskanie przedmiotowej decyzji KNF przez Alior Bank S.A. stanowi spełnienie się jednego z warunków Podziału, określonych w punkcie 3.2 planu Podziału.

Podstawa prawna: art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close