Raport bieżący 30/2016

Stanowisko Zarządu Banku BPH S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych Banku BPH

27 lipca 2016 roku

Działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), Zarząd Banku BPH S.A. („Bank”) niniejszym przedstawia swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych Banku uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku („Wezwanie”), ogłoszonego przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 11 lipca 2016 r. (zmienionego 18 lipca 2016 r.) oraz przekazuje do publicznej wiadomości opinię sporządzoną przez Deloitte Advisory sp. z o.o. na temat ceny akcji Banku w Wezwaniu.

Opinia Zarządu Banku w sprawie wezwania na akcje Banku

Opinia Deloitte Advisory na temat finansowych warunków wezwania na akcje Banku

Podstawa prawna: art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close