Raport bieżący 25/2016

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy - spełnienie się warunku

29 czerwca 2016 roku

Bank BPH S.A. („Bank”) informuje, że powziął wiadomość, iż Rada Nadzorcza Kredytobiorcy wydała zgodę na zawarcie aneksu, o którym Bank informował w Raporcie bieżącym nr 23/2016 z 22 czerwca 2016 roku. Oznacza to, że warunek zawarcia aneksu został spełniony i tym samym wszedł on w życie.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close