Raport bieżący 23/2016

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

22 czerwca 2016 roku

Bank BPH S.A. informuje, iż zawarł z Kredytobiorcą aneks do umowy o wielocelową, wielowalutową linię kredytową w wysokości 450 mln złotych, wydłużający okres kredytowania z 31 października 2016 roku do 31 października 2017 roku. Aneks wejdzie w życie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Kredytobiorcy.

W okresie ostatnich 12 miesięcy Bank nie zawierał z Kredytobiorcą innych umów.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Banku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close