Raport bieżący 15/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. oraz przekazanie projektów uchwał

16 maja 2016 roku

Zarząd Banku BPH S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 13 czerwca 2016 roku i w załączeniu przekazuje:

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close