Raport bieżący 5/2016

Informacja o rozpoczęciu nowych sporów zbiorowych ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników Banku

26 lutego 2016 roku

Bank BPH S.A. („Bank”) informuje, że poniżej wymienione działające w Banku organizacje związkowe weszły z Bankiem w spór zbiorowy.

  1. NSZZ Pracowników Bankowości „Bankowiec” Międzyzakładowa Organizacja Związkowa przedstawił Zarządowi Banku żądanie dotyczące ustalenia dodatkowych odszkodowań dla pracowników Banku związanych ze zwolnieniami grupowymi i restrukturyzacją zatrudnienia na skutek  przyjętego przez Bank Planu transformacji biznesowej na lata 2015 – 2020, o którym Bank informował w Raporcie bieżącym nr 29/2015 z 29 grudnia 2015 roku. Żądania te są zbieżne z przedstawionymi przez dwie inne organizacje związkowe, o czym Bank poinformował w Raporcie bieżącym nr 4/2016 z 19 lutego 2016 roku. Zarząd Banku podkreśla, że zostało zawarte Porozumienie z reprezentatywną zakładową organizacją związkową, do którego przystąpiła jeszcze jedna organizacja związkowa. Porozumienie określa warunki odszkodowań dla pracowników Banku BPH objętych procesem restrukturyzacji. Dodatkowo, Zarząd Banku wydał Regulamin określający warunki odszkodowań dla pracowników zatrudnionych w oddziałach Banku przenoszonych do franczyzobiorców. Zarząd Banku potwierdza swoje stanowisko, że oczekiwania strony społecznej zostały częściowo uwzględnione w przyjętych rozwiązaniach osłonowych - w takim zakresie jak było to możliwe - oraz dokłada wszelkich starań, aby maksymalnie ograniczyć koszty społeczne prowadzonych działań. Jednak, żądania organizacji związkowych w kształcie przez nie zaproponowanym nie mogą zostać uwzględnione przez Bank.
  2. NSZZ „Solidarność” Organizacja Zakładowa w Banku BPH SA i Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” przedstawiły żądanie zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich pracowników Banku o minimum 300 zł netto. Zaproponowana podwyżka wynagrodzeń nie może zostać zaakceptowana przez Bank z uwagi na jej znaczący wpływ na bazę kosztową Banku.

Zarząd Banku informuje, że 26 lutego 2016 roku, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Bank prześle do Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku zawiadomienie o wejściu tych organizacji związkowych w spory zbiorowe z Bankiem.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close