Raport bieżący 6/2016

Plan transformacji biznesowej Banku BPH - aktualizacja informacji

3 marca 2016 roku

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 29/2015 z 29 grudnia 2015 roku („Raport”) Bank BPH S.A. („Bank”) informuje, że Zarząd Banku podjął decyzję o aktualizacji kosztu rezerwy zawiązanej w 2015 roku, która zostanie przeznaczona na realizację Planu transformacji biznesowej na lata 2015-2020 („Plan”). W Raporcie Bank poinformował, że wspomniany powyżej koszt rezerwy wyniesie do 211 mln zł w 2015 roku. Po terminie publikacji Raportu wystąpiły dodatkowe wydarzenia, które mają wpływ na wysokość planowanych kosztów związanych z realizacją Planu, należy do nich zaliczyć:

  1. ograniczenie maksymalnej liczby osób objętych restrukturyzacją zatrudnienia – do 1 647 osób;
  2. weryfikację liczby oddziałów własnych, tzw. placówek flagowych, które Bank zamierza utrzymać – zwiększenie do 54 oddziałów;
  3. ustalenie docelowej liczby oddziałów własnych przekształcanych w placówki partnerskie - obecnie 182 oddziały;
  4. podjęcie decyzji o zamknięciu 16 oddziałów własnych;
  5. doprecyzowanie warunków i wysokości odszkodowań dla pracowników Banku, z którymi zostanie rozwiązany stosunek pracy w wyniku zwolnień grupowych;
  6. uszczegółowienie warunków wypłaty świadczeń na rzecz pracowników oddziałów własnych Banku BPH przejmowanych przez nowych pracodawców (franczyzobiorców) w związku z przejściem na nich części zakładu pracy Banku BPH.

O pozycjach wymienionych w punktach 5. i 6. Bank poinformował w Raporcie bieżącym nr 4/2016 z 19 lutego 2016 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę, Bank przewiduje, że całkowite koszty restrukturyzacji wyniosą do 212 mln zł, przy czym do 177 mln zł zostanie poniesionych w 2015 roku i do 35 mln zł będzie poniesionych począwszy od 2016 roku i dotyczy aktywów trwałych w oddziałach.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close