Raport bieżący 44/2016

Zarząd Banku BPH S.A. ("Bank BPH"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku BPH nr 10/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie informacji od znaczących akcjonariuszy dotyczącej zawarcia z Alior Bankiem S.A. ("Alior Bank") umowy dotyczącej sprzedaży akcji i podziału Banku BPH i nabycia, w drodze podziału przez wydzielenie, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH oraz informacja o zawarciu przez Bank BPH umowy o współpracy z Alior Bankiem w związku z planowanym podziałem, raportu bieżącego nr 12/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 r. w sprawie uzgodnienia i podpisania planu podziału Banku BPH ("Plan Podziału") oraz pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Banku BPH, jak też raportu bieżącego nr 26/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie drugiego zawiadomienia o planowanym podziale Banku BPH, informuje, że w dniu 20 października 2016 r. powziął wiadomość o rejestracji w dniu 20 października 2016 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Banku BPH z kwoty 383.339.555,00 PLN do kwoty 148.498.800,00 PLN ("Rejestracja Obniżenia Kapitału Zakładowego Banku BPH"), w związku z podziałem Banku BPH w trybie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych uchwalonego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH z dnia 28 września 2016 r. Rejestracja Obniżenia Kapitału Zakładowego Banku BPH stanowi jeden z etapów czynności rejestracyjnych związanych z wydzieleniem do Alior Banku części działalności Banku BPH w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH obejmującej wszelkie określone w Planie Podziału aktywa i pasywa stanowiące podstawową działalność Banku BPH ("Podstawowa Działalność Banku BPH"). Przeniesienie Podstawowej Działalności Banku BPH na Alior Bank nastąpi wraz z dokonaniem rejestracji podziału Banku BPH oraz podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku w związku z podziałem przez właściwy dla Alior Banku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o czym Bank BPH poinformuje w osobnym raporcie bieżącym. Wskutek Rejestracji Obniżenia Kapitału Zakładowego Banku BPH przestały istnieć wszystkie należące do Alior Banku akcje Banku BPH, tj. 46.968.051 akcji Banku BPH.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close