Raport bieżący 43/2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2016 z 16 sierpnia 2016 roku Bank BPH S.A. ("Bank") informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego ("KNF") 11 października 2016 roku wyraziła - w trybie art. 22b Prawa bankowego - zgodę na powołanie Grzegorza Jurczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BPH. Tym samym spełniony został jeden z warunków powołania Grzegorza Jurczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku oraz jeden z warunków rezygnacji dotychczasowego Prezesa Zarządu Banku Richarda Gaskina. Ponadto, Bank informuje, że zarówno powołanie Grzegorza Jurczyka jak i rezygnacja Richarda Gaskina pozostają warunkowe i staną się skuteczne wraz ze spełnieniem się wszystkich warunków opisanych w raporcie bieżącym nr 33/2016 z 16 sierpnia 2016 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 21 oraz 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close