Raport bieżący 1/2015

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

21 stycznia 2015 roku

Bank BPH S.A. przekazuje poniżej terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku:
1. Jednostkowy raport roczny za 2014 rok – 12 marca 2015 roku
2. Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok – 12 marca 2015 roku
3. Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2015 roku – 14 maja 2015 roku
4. Skonsolidowany raport półroczny za 1 półrocze 2015 roku – 13 sierpnia 2015 roku
5. Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2015 roku – 13 listopada 2015 roku

Podstawa prawna:
§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close