Raport bieżący 40/2016

Dokonane zmiany w Statucie Banku BPH S.A.

28 września 2016 roku

Zarząd Banku BPH S.A. („Bank”) informuje o dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 28 września 2016 r. zmianach w Statucie Banku. Zestawienie zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu wraz z ich nowym brzmieniem, oraz przyjęty jednolity tekst dokumentu został dołączony do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Zestawienie zmian w Statucie Banku

Statut Banku – tekst jednolity

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close