Raport bieżący 39/2016

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH

28 września 2016 roku

Bank BPH w załączeniu przekazuje treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 28 września 2016 roku wraz z załącznikami do tych uchwał oraz informacją o wynikach głosowania.

Uchwały zostały podjęte w trybie art. 405 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Plan podziału

Załącznik nr 1 do Planu podziału

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close