Raport bieżący 41/2016

Warunkowe powołanie członków Zarządu Banku BPH S.A.

28 września 2016 roku

Zarząd Banku BPH S.A. („Bank BPH”), informuje, że 28 września 2016 r. w związku z warunkowymi rezygnacjami niektórych członków Zarządu Banku BPH, o których Bank BPH poinformował raportem bieżącym nr 33/2016 z 16 sierpnia 2016 r., Rada Nadzorcza powołała panią Monikę Godzińską, pełniącą obecnie funkcję Dyrektora Wykonawczego Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości Banku BPH oraz panią Małgorzatę Romaniuk, pełniącą obecnie funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Transformacji Modelu Biznesowego Banku BPH, na stanowiska Wiceprezesów Zarządu Banku BPH. Powołania nastąpiły pod warunkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Alior Bank S.A. związanego z podziałem Banku BPH w trybie art. 529 § 1 pkt 4 i nast. Kodeksu spółek handlowych. 

Warunkowo powołani członkowie Zarządu Banku BPH nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Banku BPH, jak również nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, osobowych ani też członkowie organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych.

Warunkowo powołani członkowie Zarządu Banku BPH nie figurują również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy warunkowo powołanych członków Zarządu Banku BPH stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik:

Życiorysy członków Zarządu Banku

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close