Raport bieżący 38/2016

Zawarcie znaczących umów

26 września 2016 roku

Bank BPH S.A. („Bank") informuje, że 26 września 2016 roku zawarł dwie umowy linii kredytowych z podmiotami z grupy General Electric Company („Grupa GE”), tj.:

  • umowę z GE Ireland USD Funding Unlimited Company z siedzibą w Shannon, Irlandia („GEI USD"), która dotyczy linii kredytowej do kwoty 10 000 000 dolarów amerykańskich (tj. równowartość 38 324 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku). Umowa została zawarta na okres od 26 września 2016 roku do 27 września 2021 roku, a oprocentowanie środków będzie równe sumie stopy USD LIBOR i marży;
  • umowę z GE Capital Irish EUR Funding IV Unlimited Company z siedzibą w Shannon, Irlandia („GEC EUR"), która dotyczy linii kredytowej do kwoty 60 000 000 euro (tj. równowartość 258 450 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku). Umowa została zawarta na okres od 26 września 2016 roku do 27 września 2021 roku, a oprocentowanie środków będzie równe sumie stopy EURIBOR i marży.

Warunki wyżej wymienionych umów nie odbiegają od standardów rynkowych.

Dodatkowo, Bank ma zawarte poniższe umowy z GE Ireland CHF Funding Unlimited Company (podmiot z Grupy GE):

  • pożyczka podporządkowana o wartości 75 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 296 970 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 26/2015 z 22 grudnia 2015 roku;
  • umowa odnawialnej linii kredytowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2 200 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 8 711 120 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 23/2015 z 25 listopada 2015 roku;
  • pożyczka o wartości 80 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 316 768 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 13/2015 z 1 lipca 2015 roku;
  • pożyczki o łącznej wartości 2 350 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 9 305 060 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku), o których Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 18/2014 z 5 września 2014 roku;
  • pożyczka o wartości 800 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 3 167 680 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 2/2014 z 20 stycznia 2014 roku.

Łącznie, bilansowe zaangażowanie Banku, na dzień 26 września 2016 roku, wobec Grupy GE wynosi 3,1 miliarda franków szwajcarskich (tj. równowartość 12,3 miliarda złotych wg kursu średniego NBP z 26 września 2016 roku) oraz 675 milionów złotych.

Podstawa prawna: art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close