Raport bieżący 27/2016

Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A. przez Alior Bank S.A.

11 lipca 2016 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego Banku BPH S.A. („Bank BPH”) nr 10/2016 z 1 kwietnia 2016 r., zarząd Banku BPH niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Bank BPH powziął informację, że 11 lipca 2016 r. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (“Alior Bank”) ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji w Banku BPH na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wezwanie zostało ogłoszone w związku z planowanym nabyciem przez Alior Bank akcji w Banku BPH reprezentujących 66% ogólnej liczby głosu na walnym zgromadzeniu Banku BPH.

Pełna treść wezwania jest dostępna w raporcie bieżącym Alior Banku nr 61/2016 z dnia 11 lipca 2016 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close