Raport bieżący 19/2016

Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku na trzyletnią kadencję

13 czerwca 2016 roku

Bank BPH S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 13 czerwca 2016 roku powołało poniższe osoby na członków Rady Nadzorczej Banku na trzyletnią kadencję:

  1. Andrew Bull,
  2. Denis Hall,
  3. Wiesław Rozłucki,
  4. Rafał Rybkowski,
  5. Peter Salzer,
  6. Beata Stelmach.

Życiorysy powołanych osób zostały zaprezentowane w Raporcie bieżącym nr 16/2016 z 7 czerwca 2016 roku, a ich działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Banku BPH nie jest konkurencyjna wobec działalności Banku. Powołani członkowie Rady Nadzorczej nie figurują w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close