Raport bieżący 18/2016

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH

13 czerwca 2016 roku

Bank BPH w załączeniu przekazuje treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 13 czerwca 2016 roku wraz z załącznikami do tych uchwał oraz informacją o wynikach głosowania.

Uchwały Walnego Zgromadzenia

Regulamin Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close