Raport bieżący 2/2015

Rezygnacja członka Zarządu Banku

9 lutego 2015 roku

Bank BPH uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 9 lutego 2015 roku Pan Wilfried Mathias Seidel złożył rezygnację z dniem 31 marca 2015 roku z funkcji członka Zarządu Banku, Wiceprezesa odpowiedzialnego za Pion Zarządzania Ryzykiem.

Pan Seidel zaakceptował nową funkcję Lidera ds. Przeglądu Kredytów (Leader of the Credit Review) w GE Capital International w Londynie. Jest to globalna funkcja kontrolna ze szczególnymi zadaniami w zakresie praktyk dotyczących procesu podejmowania decyzji kredytowych we wszystkich biznesach finansowych GE Capital International. Jego nowe miejsce pracy jest w Londynie, co pozwala jemu i jego rodzinie na powrót do ich kraju rodzinnego.

W związku z tym, że zmiana ta była planowana od jakiegoś czasu informujemy, że od 1 kwietnia 2015 roku Pan Paweł Bandurski będzie pełnił obowiązki Dyrektora ds. Zarządzania Ryzykiem (Chief Risk Officer). Pan Bandurski pracuje w Banku od 2003 roku i obecnie jest odpowiedzialny za Zarządzanie Ryzykiem bankowości detalicznej i mikroprzedsiębiorstw. Bank rozpocznie formalny proces powołania członka Zarządu Banku odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close