Raport bieżący 3/2016

Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy - zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie pożyczki podporządkowanej do kapitału Tier II Banku BPH

4 lutego 2016 roku

W nawiązaniu do Raportu bieżącego 26/2015 z 22 grudnia 2015 roku Bank BPH S.A. ("Bank") informuje, że 4 lutego 2016 roku otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") decyzję, w której KNF wyraziła zgodę na zaliczenie do kapitału Tier II Banku środków pieniężnych w kwocie 75 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 295 732 500 złotych wg kursu średniego NBP z 4 lutego 2016 roku), pochodzących z pożyczki podporządkowanej udzielonej Bankowi przez GE Ireland CHF Funding Unlimited Company z siedzibą w Shannon, Irlandia. 

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close