Raport bieżący 27/2011

Czwartek, 29 grudnia 2011
27/2011, Zawarcie umowy

Zarząd Banku BPH SA ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 29 grudnia 2011 r. Bank zawarł z GECS Polish Funding Co IV AB, Spółka Komandytowa, Gdańsk, oddział w Zurichu, Szwajcaria ("GECSPF") umowę pożyczki odnawialnej. GECSPF jak i Bank BPH należą do Grupy General Electric Company.

Na mocy tej umowy GECSPF udzieli Bankowi pożyczki w wysokości 100.000.000 złotych z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności podstawowej Banku. Umowa pożyczki została zawarta na okres 6 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki jest sumą stopy WIBOR i marży.

W związku z ww. pożyczką łączne zaangażowanie Banku wobec Grupy GE przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku i wynosi 17.084.738.426,79 złotych. Informacje o umowie o najwyższej wartości, która została zawarta z innym podmiotem z Grupy GE, zaprezentowano w raporcie bieżącym numer 41/2010 z 21 września 2010 roku.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close