Raport bieżący 26/2011

Wtorek, 20 grudnia 2011
26/2011, Rejestracja zmian w Statucie Banku BPH

Bank BPH SA uprzejmie informuje, że w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostały zarejestrowane zmiany Statutu Banku wprowadzone Uchwałą Nr 42/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 9 września 2011 r. W załączeniu -  wykaz zmian w Statucie Banku BPH wraz z jego jednolitym tekstem.

Wykaz zmian w statucie Banku BPH

Jednolity tekst statutu Banku BPH

Podstawa prawna:
§38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close