Ważne informacje o podziale i obsłudze produktów Banku BPH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 4 listopada 2016 r. nastąpił podział Banku BPH SA na dwie odrębne części, a jedna z nich została włączona do Alior Banku SA. W wyniku tych zmian Bank BPH obsługuje tylko kredyty hipoteczne dla klientów indywidualnych, a obsługa pozostałych produktów dla klientów indywidualnych i biznesowych została przejęta przez Alior Bank.

Klienci, którzy posiadają zarówno kredyt hipoteczny, jak i jakikolwiek inny produkt, który został przejęty przez Alior Bank, stali się klientami obu banków - zgodnie z poniższym podziałem.

Ten produkt nadal obsługuje Bank BPH

Kredyty hipoteczne dla osób fizycznych

Informacje o podziale i logowaniu

Przejdź na nową stronę Banku BPH, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi zmian oraz zasadami bezpieczeństwa i zaloguj się do nowego systemu bankowości internetowej do obsługi kredytów hipotecznych.

Informujemy, iż na połowę kwietnia 2017 roku planowana jest zmiana adresu strony internetowej Banku BPH. Obecny adres www.portal.bph.pl zmieni się na www.bph.pl.

Te produkty obsługuje Alior Bank

Inne produkty dla klientów indywidualnych i biznesowych

Między innymi: konta osobiste oraz oszczędnościowe, karty kredytowe,lokaty, kredyty gotówkowe, rachunki i kredyty firmowe, produkty transakcyjne dla firm, rachunki i fundusze inwestycyjne w Biurze Maklerskim.

Połączenie operacyjne

Informujemy, że 27 marca 2017 r. zakończyły się prace związane z połączeniem operacyjnym Alior Banku i działalności przejętej z Banku BPH, a produkty bankowe zostały przeniesione do systemów informatycznych Alior Banku. Przejdź na stronę internetową Alior Banku i dowiedz się więcej o połączeniu operacyjnym.

Kredyty hipoteczne dla osób fizycznych

Ten produkt nadal obsługuje Bank BPH

Przejdź na nową stronę Banku BPH, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi zmian oraz zasadami bezpieczeństwa i zaloguj się do nowego systemu bankowości internetowej do obsługi kredytów hipotecznych.

Informujemy, iż na połowę kwietnia 2017 roku planowana jest zmiana adresu strony internetowej Banku BPH. Obecny adres www.portal.bph.pl zmieni się na www.bph.pl.

Inne produkty dla klientów indywidualnych i biznesowych

Między innymi: konta osobiste oraz oszczędnościowe, karty kredytowe, lokaty, kredyty gotówkowe, rachunki i kredyty firmowe, produkty transakcyjne dla firm, rachunki i fundusze inwestycyjne w Biurze Maklerskim.

Te produkty obsługuje Alior Bank

Połączenie operacyjne

Informujemy, że 27 marca 2017 r. zakończyły się prace związane z połączeniem operacyjnym Alior Banku i działalności przejętej z Banku BPH, a produkty bankowe zostały przeniesione do systemów informatycznych Alior Banku. Przejdź na stronę internetową Alior Banku i dowiedz się więcej o połączeniu operacyjnym.