Najważniejsze informacje dotyczące usługi eDokumenty BPH

eDokumenty BPH to usługa umożliwiająca:

  • Odbieranie przez Kredytobiorcę, udostępnionych przez Bank, dokumentów o charakterze indywidualnym i masowym tzw. dokumentów publicznych, w wersji elektronicznej.
  • Akceptację dokumentów, wysyłanych przez Bank, za pośrednictwem usługi eDokumenty BPH, przy wykorzystaniu kodów SMS.
  • Przechowywanie i odczytywanie dokumentów, w niezmienionej postaci, w trakcie trwania umowy i przez okres 6 lat od jej zakończenia.

Szczegóły dotyczące usługi zawiera Aneks do Umowy Kredytu oraz Regulamin usługi eDokumenty BPH.

Proces przekazywania dokumentacji, przy wykorzystaniu usługi eDokumenty BPH, rozpoczniemy od udostępniania harmonogramów spłat, wyciągów rocznych oraz zestawień spłaty kredytu, co oznacza, że  inna korespondencja przekazywana przez Bank, może być dostarczana przy wykorzystaniu dotychczas używanych środków przekazu – poczty, wiadomości e-mail lub wiadomości w Systemie Bankowości Internetowej.

Użyta technologia gwarantuje niezmienność treści oraz czasu publikacji dokumentu.

 

 

Jakie są zalety korzystania z usługi?

Mobilność

Akceptowanie przez Klienta dokumentów, wysyłanych przez Bank za pośrednictwem usługi eDokumenty BPH, przy wykorzystaniu kodów SMS.

Nieograniczony dostęp

Archiwizowanie dokumentacji, czyli przechowywanie i odczytywanie dokumentów w formie plików elektronicznych, w niezmienionej postaci, w trakcie trwania Umowy i przez okres 6 lat od jej zakończenia.

Bezpieczeństwo

Dokumentacja przekazana przez Bank, w ramach usługi, dostępna jest w dowolnym czasie i miejscu, po zalogowaniu do Panelu Klienta.

Gwarancja oryginalności

Przesyłane przez Bank dokumenty są zabezpieczone w technologii blockchain, co oznacza, że nie można ich usunąć, ani zmienić ich treści.

Bycie na bieżąco

Każde udostępnienie dokumentu przez Bank, w Portalu Klienta, jest potwierdzone wysłaniem SMS. Dzięki czemu wiedza o najnowszej dokumentacji pozostaje stale aktualna.

Dbałość o środowisko

Brak konieczności drukowania papierowej wersji dokumentów to wsparcie działań proekologicznych.

Jak aktywować usługę eDokumenty BPH i zacząć z niej korzystać?

Bank BPH przekaże pocztą tradycyjną dwa egzemplarze aneksu do umowy kredytu. W aneksie zostanie zamieszczona prośba o podanie aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail. Należy je wskazać, ponieważ będą potrzebne do logowania i przekazywania powiadomień, przez Bank BPH, o wysłanych dokumentach. Numer telefonu musi być unikalny, to znaczy, że w aneksie nie można wpisać identycznych numerów telefonu, przy kilku kredytobiorcach.

Należy podpisać i odesłać na adres Banku BPH jeden egzemplarz aneksu (w oryginalnej wersji wysłanej przez Bank - kopie i skany dokumentu nie będą akceptowane). Aneks powinien zostać podpisany przez wszystkich kredytobiorców korzystających z kredytu. W aneksie należy wpisać numer telefonu oraz adres e-mail każdego kredytobiorcy.

KROK 3

Utwórz konto

Na portalu internetowym Banku BPH należy utworzyć konto eDokumenty BPH, następnie zalogować się do Panelu Klienta, podając identyfikator oraz hasło użytkownika. To otwiera dostęp do udostępnionych przez Bank dokumentów i umożliwia swobodne ich przeglądanie.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close