Raport bieżący 9/2016

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej, której publikacja została opóźniona oraz informacji o rozpoczęciu finalnego etapu negocjacji z Alior Bankiem S.A.

1 kwietnia 2016 roku

Zarząd Banku BPH S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z 15 października 2014 roku, raportu bieżącego nr 6/2015 z 10 kwietnia 2015 roku oraz raportu bieżącego nr 12/2015 z 9 czerwca 2015 roku, przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której publikacja została opóźniona na podstawie art. 57 par. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).

4 marca 2016 roku Bank został powiadomiony przez GE Capital International („GE Capital”) o tym, że GE rozpoczął ostateczne rozmowy z Alior Bankiem S.A. („Alior Bank”), działającym we współpracy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. („PZU”) dotyczące decyzji GE o analizowaniu potencjalnej sprzedaży przez GE Capital International Holdings Limited całego posiadanego pakietu akcji Banku. W konsekwencji Bank rozpoczął negocjacje z Alior Bankiem w zakresie zawarcia umowy o współpracę, której efektem m.in. będzie sporządzenie planu podziału Banku BPH.

W uzupełnieniu, Zarząd Banku działając zgodnie z art. 56 par. 1 ust. 1 Ustawy informuje, że 31 marca 2016 roku otrzymał od GE Capital zawiadomienie o tym, że oczekuje, że w najbliższym czasie podpisze z Alior Bankiem dokumentację dotyczącą transakcji sprzedaży (w strukturze podziału przez wydzielenie) podstawowej części Banku BPH (z wyłączeniem działalności w zakresie kredytów hipotecznych i bezpośrednio posiadanego przez Bank większościowego udziału w BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp. z o.o., która jest jedynym akcjonariuszem BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.). Zgodnie z zawiadomieniem działania Alior Banku są wspierane przez jego akcjonariusza PZU.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close