Raport bieżący 55/2016

 

Zarząd Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Bank BPH”) informuje, że w dniu dzisiejszym Bank BPH powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 1323/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wykluczenia wszystkich akcji Banku BPH oznaczonych kodem ISIN „PLBPH0000019” z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, z dniem 20 grudnia 2016 r.

Uchwała ta została podjęta na wniosek Banku BPH w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia Bankowi BPH zezwolenia na przywrócenie akcjom Banku BPH formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).

Wykluczenie z obrotu dotyczy 29.699.760 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close