Raport bieżący 50/2016

Zarząd Banku BPH S.A. ("Bank BPH"), w nawiązaniu do raportów bieżących Banku BPH: (i) nr 33/2016 w sprawie warunkowej rezygnacji Prezesa Zarządu Banku BPH oraz niektórych członków Zarządu Banku BPH oraz warunkowego powołania nowego Prezesa Zarządu Banku BPH, (ii) nr 41/2016 w sprawie warunkowego powołania członków Zarządu Banku BPH S.A. oraz (iii) nr 43/2016 w sprawie zgody KNF na powołanie Grzegorza Jurczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BPH, informuje, że w dniu 4 listopada 2016 r. w związku z wpisem do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Alior Bank S.A. związanego z podziałem Banku BPH w trybie art. 529 § 1 pkt 4 i nast. Kodeksu spółek handlowych, weszły w życie rezygnacje z pełnienia funkcji członków Zarządu Banku BPH Richarda Gaskina (pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Banku BPH), Grażyny Utraty, Andrasa Bende, Mariusza Kostery, Mariusza Bondarczuka oraz Krzysztofa Nowaczewskiego (pełniących funkcje Wiceprezesów Zarządu Banku BPH).

Jednocześnie Zarząd Banku BPH informuje, że w dniu 4 listopada 2016 r. w związku z wpisem do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Alior Bank S.A. związanego z podziałem Banku BPH w trybie art. 529 § 1 pkt 4 i nast. Kodeksu spółek handlowych w życie weszło powołanie Grzegorza Jurczyka pełniącego obecnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku BPH, na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BPH oraz powołania Moniki Godzińskiej, pełniącej obecnie funkcję Dyrektora Wykonawczego Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości Banku BPH oraz pani Małgorzaty Romaniuk, pełniącej obecnie funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Transformacji Modelu Biznesowego Banku BPH, na stanowiska Wiceprezesów Zarządu Banku BPH.

W związku z tym, od 4 listopada 2016 roku skład Zarządu Banku BPH jest następujący:

  1. Grzegorz Jurczyk – Prezes Zarządu,
  2. Paweł Bandurski – Wiceprezes Zarządu,
  3. Monika Godzińska – Wiceprezes Zarządu,
  4. Małgorzata Romaniuk – Wiceprezes Zarządu.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close