Raport bieżący 36/2016

Zawieszenie obrotu akcjami Banku BPH S.A.

20 września 2016 roku

Zarząd Banku BPH S.A. („Bank BPH”), niniejszym informuje, że 19 września 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)  działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) i § 33 ust. 2 Regulaminu Giełdy, podjął uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami Banku BPH na rynku głównym GPW począwszy od 20 września 2016 r. w związku z planowanym ogłoszeniem żądania przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych Banku BPH przez Alior Bank S.A. działający w porozumieniu z GE Investments Poland sp. z o.o., Selective American Financial Enterprises, LLC oraz DRB Holdings B.V. („Żądanie przymusowego wykupu”). Żądanie przymusowego wykupu zostało ogłoszone przez Alior Bank S.A. w dniu dzisiejszym, tj. 20 września 2016 roku.

Podstawa prawna: art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close