Raport bieżący 21/2016

Informacja o wpływie transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku BPH - aktualizacja informacji

17 czerwca 2016 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2015 z 23 grudnia 2015 roku, Bank BPH S.A. („Bank”) informuje, że 16 czerwca 2016 roku otrzymał od Visa Europe informację potwierdzającą udział Banku w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. („Transakcja”). Zgodnie z otrzymaną przez Bank informacją, Transakcja zostanie zamknięta do końca czerwca 2016 roku. W wyniku przeprowadzenia Transakcji Bank otrzyma:

(a) 17,8 mln euro w gotówce, co stanowi równowartość 79,2 mln zł (według średniego kursu NBP z 16 czerwca 2016 roku);

(b) uprzywilejowane akcje Visa Inc. serii C w liczbie 6 469 akcji.

Dodatkowo, Bankowi przysługuje udział w wysokości 0,1373142343% w płatności odroczonej (zastępującej płatność typu earn-out) wynoszącej łącznie dla wszystkich beneficjentów Transakcji 1,12 mld euro. Bank szacuje, że wartość płatności odroczonej otrzymanej przez Bank wyniesie 1,5 mln euro, tj. równowartość 6,8 mln zł (według średniego kursu NBP z 16 czerwca 2016 roku). Kwota ta zostanie wypłacona po trzech latach od zakończenia Transakcji, z zastrzeżeniem możliwej zmiany tej kwoty.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close