Działalność agencyjna

Bank BPH SA, jako agent ubezpieczeniowy, działa na rzecz wielu towarzystw ubezpieczeń:

 

  • AXA FRANCE VIE Societe Anonyme
  • AXA FRANCE IARD Societe Anonyme
    Pełnomocnictwo

Bank BPH SA nie posiada akcji ani udziałów żadnego z ww. towarzystw ubezpieczeń, uprawniających do głosowania na walnym zgromadzeniu towarzystwa. Żadne z ww. towarzystw ubezpieczeń nie posiada udziałów Banku BPH SA, uprawniających do głosowania na zgromadzeniu wspólników spółki.

Bank BPH SA ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000010260, NIP 675-000-03-84, REGON 35 05 35 626, Kapitał zakładowy 1 599 995 032,80 zł (wpłacony w całości).

 

Bank BPH S.A. wpisany jest do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11137643/A.

Informację na temat wpisów do rejestru pośredników ubezpieczeniowych można uzyskać w Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl), na wniosek złożony ustnie, pisemnie lub telefonicznie (+48 22 262 40 91).

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close