Ujemne oprocentowanie kredytów hipotecznych dla osób fizycznych (Decyzja UOKIK DDK-14/2016)

2016.10.06

Informujemy, iż w celu wykonania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 czerwca 2016 roku (nr DDK-14/2016 - pełna treść decyzji dostępna poniżej), Zarząd Banku BPH SA podjął decyzję o stosowaniu tzw. "ujemnego oprocentowania" kredytów hipotecznych udzielonych osobom fizycznym bez względu na walutę, w której są one wyrażone, denominowane lub indeksowane.

Oznacza to, że dla każdego okresu odsetkowego, w którym suma marży kredytu i właściwego indeksu opartego o LIBOR, EURIBOR lub WIBOR przyjmie wartość ujemną ("ujemne oprocentowanie"), odsetki za ten okres będą pomniejszać kolejną ratę kredytu.

 

Zasada ta, zgodnie z decyzją, będzie stosowana dla rozliczeń należności z tytułu umowy kredytu do momentu, gdy z uwagi na zwroty kwot odsetek w kolejnych okresach rozliczeniowych, łączna suma odsetek spłaconych Bankowi w okresie kredytowania obniży się do kwoty równej 1 groszowi. W takiej sytuacji Bank zaprzestanie stosowania "ujemnego oprocentowania" i pomniejszania kolejnych rat kredytu.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż w przeszłości występowały okresy, w których oprocentowanie niektórych kredytów powinno przyjąć wartość ujemną, Bank będzie realizował dla takich kredytów zwrot łącznej kwoty odsetek z tego tytułu. Zwrot zostanie dokonany w terminie do dnia 8 października 2016 roku, poprzez odpowiednie pomniejszenie kolejnej raty lub rat kredytu.

 

Korekty uwzględnione zostaną w historii rachunków kredytów z opisem: "korekta - ujemny indeks", a realizacja zwrotów przez Bank nie będzie wymagała kontaktu Kredytobiorców z Bankiem.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, nie pobiera się takiego podatku od świadczeń otrzymanych od Banku z tytułu zastosowania ujemnego oprocentowania dla kredytów zabezpieczonych hipotecznie i zaciągniętych przed dniem 15 stycznia 2015 roku na własne cele mieszkaniowe. W związku z powyższym, Kredytobiorcy, którzy otrzymają zwrot z tytułu ujemnego oprocentowania i jednocześnie ich kredyt jest przeznaczony w całości lub części na własne cele mieszkaniowe, proszeni są o odesłanie do Banku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 roku, poprawnie wypełnionego i podpisanego przez wszystkich Kredytobiorców druku oświadczenia, który udostępniamy poniżej. W przeciwnym razie, wobec nieuzyskania takiego oświadczenia, Bank zobowiązany będzie do wystawienia i przesłania do Kredytobiorcy i właściwego urzędu skarbowego formularza PIT-8C z wysokością ustalonego przychodu z tytułu ujemnego oprocentowania kredytu.

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Bankiem, pod numerem infolinii 801 889 889 (z telefonów stacjonarnych) lub 58 30 07 500 (z telefonów komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych) - koszt połączenia według taryfy Twojego operatora; a także pod adresem e-mail:KontaktBPH@ge.com. W kontaktach z Bankiem prosimy posługiwać się numerem PESEL.

Załączniki:

  1. Decyzja UOKiK (PDF) »
  2. Oświadczenie – cel mieszkaniowy (PDF) »

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close