Audytor

Zgodnie z art. 64 Ustawy o Rachunkowości roczne sprawozdania finansowe Banku podlegają badaniu, natomiast zgodnie z art. 82 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) półroczne sprawozdania finansowe podlegają przeglądowi przez biegłego rewidenta. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza Banku.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nie może przeprowadzać badania sprawozdań finansowych Banku przez okres dłuższy niż 5 kolejnych lat i podmiot ten może ponownie wykonywać badanie sprawozdań finansowych po upływie co najmniej 2 lat.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close