Bank BPH (grupa GE Capital)
Bank BPH (grupa GE Capital)

Strona główna » Kontakt » Dane Banku BPH

Adres korespondencyjny Banku dla Klientów:
Bank BPH SA
ul. płk. Jana Pałubickiego 2
80-175 Gdańsk

 Centrala Banku tel.: 58 300 70 01  fax.: 58 300 76 85

 

Adres siedziby Banku BPH:
Bank BPH SA
ul. płk. Jana Pałubickiego 2
80-175 Gdańsk
 

Adres siedziby w Warszawie:
Bank BPH SA
ul. Towarowa 25A
00-958 Warszawa
 

__________________________________________________________________________________________

SWIFT             BPHKPLPK

NIP: 675 000 03 84 |  REGON: 35 05 35 626 | KRS: 0000010260
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku
Wysokość kapitału zakładowego - 383 339 555 zł | Wysokość kapitału wpłaconego  -  383 339 555 zł
__________________________________________________________________________________________