Bank BPH (grupa GE Capital)
Bank BPH (grupa GE Capital)

Strona główna » Przydatne informacje » Pytania i odpowiedzi

Pytania ogólne

1. W jaki sposób mogę skontaktować się z Bankiem?

Przejdź do sekcji "Kontakt" »

2. Czy podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej spłata zobowiązania ulega zawieszeniu?

Spłata zobowiązania nie ulega zawieszeniu w przypadku odbywania zasadniczej służby wojskowej. W celu uzyskania informacji na temat możliwości zmiany warunków bądź harmonogramu spłaty, prosimy o kontakt z Bankiem.

3. W jaki sposób złożyć reklamacje? W jakim terminie i w jakiej formie Bank udziela odpowiedzi na reklamacje? Czy jest możliwość odwołania się od decyzji Banku?

Proszę skorzystać z informacji podanych w sekcji "reklamacje" »

4. Czy mogę dostawać informacje z Banku na adres email?

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymywaniem odpowiedzi na zgłoszone do Banku zapytania i reklamacje w formie elektronicznej, a dotychczas nie podawałeś adresu email w umowie kredytowej/ Karcie Klienta, prosimy o wypełnienie stosownego oświadczenia Klienta i przesłanie go na adres korespondencyjny Banku.

Możesz również skontaktować się z Bankiem telefonicznie lub udać się do najbliższego Oddziału Banku, gdzie pracownik przyjmie stosowną dyspozycję.

5. Jak długo Bank może przetwarzać moje dane osobowe po spłącie kredytu?

Zgodnie z postanowieniami art. 74 ustawy o rachunkowości, Bank  zobowiązany jest do przechowywania informacji księgowych przez okres 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła spłata kredytu. Ponadto, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Bankowe, Bank ma również prawo do przetwarzania danych w celu stosowania metod statystycznych przez okres 12 lat.

Przesłanką, na podstawie której Bank przetwarza dane osobowe swoich Klientów jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, a więc "gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa".

6. W jaki sposób mogę zgłosić zmianę danych osobowych?

W celu aktualizacji danych zawartych w dowodzie osobistym tj.: nazwisko, adres zameldowania, numer dowodu osobistego, PESEL, prosimy wypełnić druk zmiany danych osobowych i przesłać go na adres Banku wraz z kserokopią dowodu osobistego. Zmiany można również dokonać udając się do najbliższego Oddziału Banku. 

Aktualizacji adresu korespondencyjnego oraz adresu email można dokonać samodzielnie w Systemie Internetowym Sez@m i na infolinii Banku.

7. Co to jest opinia bankowa? W jaki sposób zawnioskować o opinię bankową?

Opinia bankowa jest zaświadczeniem o terminowości spłaty kredytu. Poza danymi osobowymi Klienta zawiera informacje o kredycie tj.: numer umowy, data zawarcia umowy, okres kredytowania, kwota kredytu, termin i wysokość miesięcznych rat, saldo zadłużenia/saldo rachunku.

Opinia może być sporządzona dla kredytów/pożyczek, umów o kartę kredytową, produktów depozytowych. 

Aby zawnioskować o wystawienie opinii bankowej prosimy o kontakt z Bankiem

Za sporządzenie opinii pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji.
 

8. Czy mogę złożyć wniosek o kredyt przez telefon bądź internet?

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą naszego Banku, zapraszamy do kontaktu »

Zapraszamy również na stronę www.gotowkaonline.pl, gdzie możliwe jest samodzielne złożenie wniosku i uzyskanie wstępnej decyzji on-line. Wniosek można wysłać przez 7 dni w tygodniu (poniedziałek - sobota w godz. 7:00 - 22:00; niedziela w godz. 7:00 - 21:00). Wypełnienie wniosku on-line zajmuje około 15 minut.

Na stronie www.gotowkaonline.pl można również poprosić o kontakt telefoniczny ze strony Banku w sprawie wniosku o kredyt (czas oczekiwania na kontakt konsultanta do 24 godzin).

9. Co to jest identyfikator biometryczny i jakie jest jego zastosowanie?

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem na stronach poswięconych identyfikacji biometrycznej »

10. Co to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem na stronach poswięconych Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu »

11. Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej SA jest instytucją, która otrzymuje i udostępnia bankom i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo Kredytowym (SKOK-om) dane na temat wszelkich zobowiązań kredytowych Klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców.

Produktem BIK jest raport kredytowy, który jest wszechstronnym obrazem zobowiązań Klienta. Informacje w nim zawarte pozwalają ocenić stopień ryzyka związanego z przyznaniem Klientowi linii kredytowej lub kredytu. Przekazywane tam dane dotyczą wszystkich kredytów udzielanych przez Banki, niezależnie od terminowości spłaty zadłużenia. W żadnym wypadku nie jest to rejestr nierzetelnych Klientów, choć w przypadku opóźnień w spłacie należności, informacja taka również znajdzie się w r. Poprzez terminową spłatę zobowiązania tworzona jest  pozytywna historia kredytowa.

Dane Klienta trafiają do BIK w momencie złożenia w banku lub SKOK-u  wniosku kredytowego oraz po udzieleniu kredytu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.bik.pl/

12. Czym jest Bankowy Rejestr Długów przy Związku Banków Polskich?

Bankowy Rejestr Długów to baza prowadzona przez Związek Banków Polskich. Gromadzone są w niej dane identyfikacyjne Klientów indywidualnych i przedsiębiorców, którzy nieterminowo regulują swoje zobowiązania wobec banków.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.big.pl/bankowy-rejestr-dlugow/

13. Jak zastrzec dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty, paszport)?

Zastrzeżenia dokumentów można dokonać w swoim lub dowolnym banku realizującym zastrzeżenia, co gwarantuje natychmiastową blokadę utraconego dokumentu w systemie Dokumenty Zastrzeżone i zabezpiecza środki przed próbą wypłaty z użyciem skradzionego dokumentu.Adresy Oddziałów Banku BPH dostępne są w sekcji Placówki i bankomaty »

Więcej informacji o systemie Dokumenty Zastrzeżone znajduje się na stronie: http://www.dokumentyzastrzezone.pl/